אודות

כל דור ודור נתבע מחדש להעמיד מנהיגות ומנהיגים בני-תורה ואנשי תרבות עברית, הבונים חיים יהודיים ערכיים. הרבנות הישראלית שואפת לעצב יהדות רבת פנים, הקשובה לצורכי השעה המוסריים והחברתיים. יהדות החיה את חלום שיבת ציון וקיבוץ הגלויות, ומחויבת לאתגרי הריבונות הישראלית, העם היהודי והאנושות.

בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים מסמיך לרבנות נשים וגברים משלל הזהויות היהודיות בישראל. הלימודים נמשכים שלוש שנים, שבהן משולבים לימודים מעמיקים מן הספרות היהודית הקלאסית והעברית המודרנית, עם עיסוק בסוגיות החיוניות לרבנות במרחב היהודי-ישראלי. בין היתר עוסק בית המדרש בתרבות המחלוקת, באמונה ורוחניות, בתפילה, במעגל החיים, בהלכה ישראלית, בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובמלחמה ושלום.

לצד הלימודים העיוניים מתקיימות סדנאות מעשיות המכשירות את הלומדים לערוך טקסי חיים ולפתח מיומנויות רבניות בשלושה מסלולים: מסלול קהילתי המייעד את הלומדים לכהן כרבני קהילות, מסלול חינוכי המייעד את הלומדים לכהן כרבנים במערכת החינוך הפורמלית והבתר־תיכונית, ומסלול ציבורי המייעד את הרבנים לקחת חלק בעיצוב יחסי הדת והמדינה במרחב הציבורי בישראל ובעולם היהודי.

מחזור ד

צרו קשר

מכון הרטמן גדליהו אלון 11, ירושלים 02-5675320