אודות

תוכנית מן הבארות של מכון שלום הרטמן מיועדת לאנשי חינוך מהחברה היהודית ומהחברה הערבית בישראל, הלומדים יחד מקורות מארונות הספרים של שתי החברות. מפגשי לימוד אלה מאפשרים שבירה של חסמים תרבותיים, חברתיים ודתיים, ותורמים לקידום חיים משותפים של שלום, מתוך ערכים של כבוד הדדי ושוויון.

באמצעות תהליך זה, התוכנית מבקשת להכשיר את משתתפיה כ"סוכני שינוי" שישפיעו על התרבות, האתוס והשיח בקרב צוותי החינוך וכן בקרב התלמידים בבתי הספר שלהם. התוכנית מבקשת לייצר שיח ישראלי המבוסס על ההיכרות עם הזהויות השונות, הנושא אופי מכיל, פלורליסטי והומניסטי. ברוח זו, מבקשת תוכנית מן הבארות גם לפתח קשרים ארוכי טווח ותוכניות מתמשכות בין בתי הספר משתי החברות.

יתר על כן, תוכנית מן הבארות מאפשרת למשתתפים לא רק ללמוד על המסורות והתרבויות האחרות, אלא גם להעמיק בהבנת המסורת שלהם: במורשת הרוחנית, האינטלקטואלית והדתית של כל קבוצה בפני עצמה. בהתאם לכך, בנוסף למפגשי לימוד משותפים לשתי הקבוצות, התוכנית מעודדת מפגשים והשתלמויות לכל קבוצה בשפה שלה ובתרבות שלה.

אנשי חינוך וקהילה כמנהיגים בשגרה ובמשבר

אנשי החינוך המשתתפים בתוכנית עוברים בתהליך של היכרות אישית ותרבותית דרך התמקדות בלימוד משותף של סוגיות חינוכיות, חברתיות ואזרחיות. תוכנית הלימודים חושפת מגוון קולות במסורות השונות, המשקפים מורכבות, דיאלוג, וחיפוש אותנטי אחר משמעות. תהליך זה מתבסס על ההנחה שישנו כוח ערכי וחינוכי עצום בשאיבה מן הבארות התרבותיות המגוונות – כוח שתורם לצמיחה והעצמה אישית, להשראה מוסרית, לכבוד הדדי, ולגישור בין-תרבותי.

עוד מבקשת התוכנית להכשיר את אנשי החינוך להתמודד עם האתגרים החינוכיים שהלימוד מעלה סביב מתחים של בניית זהות לאומית ודתית, בפרט בעתות משבר בין הקהילות השונות.

אופק

תוכנית מן הבארות שואפת להיות הגורם המרכזי בשינוי השיח החינוכי על אודות מסורות דתיות ותרבותיות בקהילות של האחר, בקהילות ובבתי הספר במדינת ישראל. בוגרי ובוגרות התוכנית מקדמים רעיונות ותוכניות לימודים ברוח מן הבארות, ומחלחלים את התפיסה הרב-תרבותית הלאה אל תלמידיהם. כאשר רעיונות אלה חוזרים ומבוטאים בתרבות הקהילתית והבית ספרית כחלק משגרת החיים, בכוחם לבסס שותפות בת קיימא בין בתי הספר ובין קהילות בשתי החברות, היהודית והערבית.

על התוכנית

כל מה שקורה
מן הבארות
שותפות יהודית-ערבית
צרו קשר
אושרית רז אפנר גדליהו אלון 11, ירושלים