/ מן הבארות | من الآبار

מן הבארות: מבנה התוכנית והפעילות

תוכנית מן הבארות מכשירה סוכני שינוי חינוכיים – מנהלות ומנהלים, מורות ומורים – מהחברה היהודית והערבית בישראל, במטרה שישפיעו על התרבות, האתוס והשיח בבתי הספר שלהם כך שיקדמו רעיונות של חיים משותפים ושלום, מתוך ערכים של כבוד הדדי ושוויון.

התוכנית שואפת לפתח רשת עמיתים אשר תפעל מתוך מערכת החינוך בישראל, הפורמלית והבלתי פורמלית, להוביל להיכרות תרבותית משמעותית שתאפשר שיח מבוסס ערכים ותפחית שיח גזעני, זרות ושנאה.

איך עושים את זה?

שלב ראשון – הכשרה: אנשי ונשות חינוך וכן מובילי קהילות, משתתפים בתוכנית דו-שנתית ללימוד משותף של טקסטים הגותיים ומסורתיים-דתיים להעמקת הזהות. התוכנית מוכרת כהשתלמות, בהתאם למתווה משרד החינוך.
מסלולי ההכשרה (קבוצות במרכז ובצפון):
• הכשרת מורים/ות
• הכשרת מנהלים/ות
• הכשרת מנהלי/ות מתנ"סים

מטרות ההכשרה:
• היכרות ולימוד תכנים בנושאים ערכיים מארונות הספרים של התרבויות והמסורות היהודית, המוסלמית, הנוצרית והעדה הדרוזית. עידוד אנשי ונשות חינוך להעמיק ולעסוק בתרבותם ובזהותם הייחודית, תוך לימוד והיכרות עם המסורות והתרבויות של שכניהם.
• קידום שיח פדגוגי חינוכי, המפתח אמון וכבוד הדדי, אשר ישמש מודל ליישום בבתי ספר בקבוצות מעורבות.
• פיתוח יכולות הנחיה, ייזום מפגשים והוראת מקורות מסורתיים, אשר ישמשו את המשתתפים/ות בעשייה חינוכית פעילה ובפיתוח תוכניות לימוד ומפגש בין תלמידים/ות ומורים/ות יהודים וערבים.

נושאי הלימוד העיקריים הם: ערך האדם וכבודו, תרבות של מחלוקת, דת ומוסר, דרכי שלום, פיוס וסליחה, היחס לאחר/ת ולמסורות האחרות, בין מסורת וחידוש, האתגר המגדרי, זרמים רעיוניים במסורת, מועדי לוח השנה והערכים הקשורים בהם , רב תרבותיות, הנחלה והורשה , חינוך הומיניסטי ועוד.

שלב שני – פיתוח וטיפוח רשת בוגרים: לאחר סיום ההכשרה, הבוגרים והבוגרות מצטרפים לרשת פעילה, המסייעת להם/ן לקדם עשייה משותפת ושיח בין יהודים וערבים.

מטרות הרשת:
• ביסוס קבוצת המשך של בוגרי התוכנית, שישמשו סוכני שינוי ויפעלו כרשת עמיתים מקצועית ליישום הפעילות של "מן הבארות" בבתי הספר ובקהילות שלהם. מתן הליווי והכלים הנדרשים בידי חברי הרשת על מנת ליזום ולהוציא לפועל מפגשים בין תלמידים/ות ומורים/ות יהודים וערבים לפעילות לימודית ערכית משותפת.
• העשרת והעמקת הלימוד הרעיוני והשיח החינוכי, ההומניסטי והערכי, על בסיס ארונות הספרים והמסורות השונות של התרבויות השכנות בחברה הישראלית.
• שימור וחיזוק הקשרים האישיים שנוצרו בין משתתפי/ות התוכנית: יהודים וערבים, א/נשי החינוך ומובילי/ות הקהילות וסיוע ביצירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה.

מסלולי פעילות הרשת:
• מפגשי לימוד והעמקה לכלל רשת הבוגרים של התוכנית להעמקת המתודולוגיה וחיזוק קשרים ברשת.
• השתלמויות ומפגשי חדרי מורים בבית ספר (ערבי או יהודי), להטמעת המתודולוגיה ויצירת שיח לקראת מפגשים משותפים של מורים ותלמידים (ערבים ויהודים).
• מפגשים של מורים משני בתי ספר – ערבי ויהודי – ללימוד משותף.
• מפגשים של תלמידים משני בתי ספר – ערבי ויהודי – ללימוד משותף
• השתלמות מקוונת המיועדת למורים מובילי מפגשים משותפים של מורים ותלמידים (ערבים ויהודים).

 

צפו: מורים ומחנכים מספרים על הלימוד, על החוויות, ועל השינויים הפנימיים בעקבות ההשתתפות בתוכנית

11

עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics