תמר אלעד-אפלבום

תמר אלעד-אפלבום

ראשת בית המדרש לרבנות ישראלית

הרבה תמר אלעד-אפלבום היא בת ירושלים, נשואה ליוסי ואם להלל זיו ובארי. פועלת לחידוש חיי הקהילה והערבות, לאהבת ירושלים כעיר אמונה משותפת לכל מאמינות ומאמינים, לאקטיביזם רוחני ולהצמחת מנהיגות רבנית מחברת ומרפאת ברחבי הארץ והחברה.

הרבה תמר היא מייסדת וראשת בית מדרש שותפה בבית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים, ומייסדת קהילת ציון: קהילה ארצישראלית בירושלים. עבודתה של הרבה תמר, מבקשת להעמיק חיבורים בחברה הישראלית מתוך שפת האמונה והמסורת, מתוך תשומת לב ודאגה ליחיד למשפחה לקהילה ולציבור, תוך הצמחת מנהיגות רבנית מרפאת משותפת, המבקשת לשמור על אהבת אדם ועל כבוד כל הבריות והבריאה.

הרבה תמר כיהנה כרבה של קהילת מגן אברהם בנגב; כרבת קהילה בפרברי ניו יורק, לצד הרב גורדון טאקר; וכסגנית דיקן בסמינר שכטר לרבנים בירושלים. חברת הנהלת תג מאיר, מגילת הייעוד המשותף, המועצה הציבורית של 929, המועצה הבינלאומית היהודית לשיח בינדתי עם הותיקן ועוד. מחברת פירוש זהב הארץ למסכת אבות בספר לב שלם, עורכת-שותפה של ציפור האש: אנתולוגיה לשירת ירושלים מבית משיב הרוח.

בשנת 2010 הכתיר אותה המגזין Forwardכאחת מחמש המנהיגות הדתיות המשפיעות ביותר בישראל על פועלה לקידום כבוד האדם פלורליזם חירות ואחריות יהודית.