תמכו בנו
הגשת מועמדות לבית המדרש לרבנות ישראלית
תשפ"ב–תשפ"ד | 2021–2023

בס"ד

חזון בית המדרש לרבנות ישראלית

כל דור ודור נתבע מחדש: "עשה לך רב" (אבות א, ו). כל דור ודור נתבע מחדש להעמיד מנהיגות ומנהיגים בני־תורה ואנשי תרבות עברית, היכולים להנחות את החברה בשאיפתה למימוש חיים יהודיים מלאים וערכיים. הרבנות הישראלית שואפת לכונן יהדות רבת פנים, קשובה לצרכי השעה המוסריים והחברתיים; יהדות ציונית, החיה את חלום שיבת ציון וקיבוץ הגלויות ומחויבת לאתגרי הריבונות הישראלית, העם היהודי והאנושות.

מנהיגות רוחנית מחויבת, בעלת עוצמה פנימית, פתיחות מחשבתית ויכולת פרשנית הינה תנאי ראשון והכרחי לצמיחת יהדות־ישראלית בעלת קיימא. בית המדרש לרבנות ישראלית יהווה בית גידול למנהיגות רבנית בישראל בשלושה תחומים: בקהילה, בחינוך ובמרחב הציבורי.

בוגרות ובוגרי בית המדרש ושותפים לחזון מייסדים יחדיו את תנועת הרבנות הישראלית – המאגדת תחת קורת גג אחת מורות ומורים, מנהיגות ומנהיגים בעלי קולות שונים וזהויות יהודיות מגוונות. מתוך כך תיווצר תורה יהודית עדכנית ומעוררת הזדהות והשראה עבור היחיד, הקהילה, הציבור והעם.

בבית המדרש ובתנועה מושם דגש על פיתוחה של שפה ערכית משותפת לחברה היהודית בישראל וליהדות העולם. כך, חברות וחברי התנועה לרבנות ישראלית פועלים מתוך תודעת עמיות יהודית ומתוך היכרות ושותפות עם עמיתיהם הרבות והרבנים בצפון אמריקה ובמרכזים יהודיים אחרים בעולם.


בוגרות ובוגרי התכנית יובילו את אורח החיים היהודי בחברה הישראלית בתחומים הבאים:

לימוד תורה: מגע חי עם שיח הדורות למן המקורות הקנוניים ועד לספרות ולהגות יהודית בת זמננו. יצירה של שפה והגות יהודית ישראלית עדכנית ומוסרית המנהלת דיאלוג חי ומשותף עם הישגי המדע והרוח בתרבות האנושית.

מוסר, צדק וחסד: פיתוח והוראה של הגות יהודית מוסרית העונה לאתגרי השעה. תמיכה פנים קהילתית במצבי קושי ומצוקה. עשיית חסד וחתירה לצדק בקהילה ובמרחב הציבורי.

עבודה שבלב, מועדים וטקסי החיים: פיתוח קהילה מתפללת, הענקת משמעות קהילתית לשבת ולחגי ישראל, הובלת טקסי החיים מלידה, בת מצווה ובר מצווה, נישואין ופטירה.

תמיכה קהילתית וליווי רוחני: הדרכה אישית ולווי חברות וחברי הקהילה במסעם הרוחני האישי, המשפחתי ובמצבי קושי ומשבר. פיתוח יכולות לעבודה בצוות וניהול צוותי סיוע לצרכים אישיים וקהילתיים.

מנהיגות לאומית: אנשי ונשות החזון היהודיים עבור החברה הישראלית. מעורבות פעילה בקונפליקטים ובצרכים לאומיים. מעורבות בעמיות־יהודית בין יהודי ישראל לתפוצות; מעורבות בשיח הבין־דתי; חתירה פעילה לקידום השלום בקרב אזרחי ישראל, עם שכנינו ועם משפחת האדם.


תנאי הקבלה:
המועמדות והמועמדים לתוכנית צריכים להיות בעלי רקע לימודי אינטנסיבי מוכח בתחומי היהדות או/ו התרבות העברית. עליהם להיות בעלי תואר שני (או בעלי תואר ראשון עם התמחויות מוכחות) ובעלי ניסיון מנהיגותי מוכח בתחומי החינוך, היזמות החברתית או כתיבה ועשייה ציבורית.

מלגת לימודים ומחייה:
כל הלומדים יהיו פטורים משכר לימוד של 25,000 ש"ח לשנה ויהיו זכאים למלגת קיום.
ערכה הבסיסי של מלגת הקיום יעמוד על 3,000 ש"ח לחודש.

תוכנית הסמכה:
תוכנית ההסמכה לרבנות ישראלית תמשך שלוש שנים. בשלוש השנים הללו חברות וחברי בית המדרש יקדישו את זמנם לבניית אופי המנהיגות היהודית שלהם באמצעות ההכשרה הלימודית ובאמצעות עיסוק בתחומי המנהיגות היהודית בקהילה, במוסדות חינוך ובעשייה במרחב הציבורי. הלימודים יתנהלו בימי שני ושלישי לאורך השנה, חלקם במכון הרטמן בירושלים וחלקם במדרשה באורנים. בזמן הנותר יוקדש להתמחות בפועל במשימת הרבנות.
במהלך שנות ההכשרה חברי בית המדרש יטלו חלק פעיל בתנועת הרבנות הישראלית – בימי העיון, בסמינרים ובפעילות הציבורית. לשם כך, מצופה מהם להיות חברים פעילים בקהילות המתאימות לאופי המנהיגות היהודית שלהם ובארגוני ההתחדשות היהודית.


מבנה שנת הלימודים:

מפגש הכרות
הכרות עם חברי בית המדרש ותוכנית שנה א':
יום ראשון, כ"א אלול תשפ"א | 29 באוגוסט 2021

זמני הלימודים בשנה א'
זמן חורף (16 שבועות):
כ"ח תשרי תשפ"ב – כ"ג שבט תשפ"ב | 4 אוקטובר 2021 – 25 ינואר 2022
זמן אביב (16 שבועות):
כ"ז אדר א' תשפ"ב – כ"ב סיון תשפ"ב | 28 פבואר 2022 – 21 יוני 2022
זמן קיץ (10 ימים מרוכזים):
בחודש יולי 2022 בשיתוף רבנים עמיתים מצפון אמריקה (מועדים בהמשך)
זמן אלול:
(4 ימים) ט'–י' אלול ו-ט"ז–י"ז אלול תשפ"ב | 5–6 ספטמבר ו-12–13 ספטמבר 2022


תכני הלימוד:

הלימוד בבית המדרש לרבנות ישראלית יושתת ברובו על לימוד נושאים שבהם נדרשת מומחיות ממנהיגי הציבור בדגש על שליטה מעמיקה במקורות ופיתוח מיומנויות הנהגה. השנה הראשונה תוקדש בעיקר ללימוד משותף של כל חברי בית המדרש, ולמן השנה השניה חלק מהלימודים יוקדשו להתמחות על פי טיב המנהיגות והקהילה שאותה עתידים בוגרי הרבנות הישראלית לשרת בשלושה מסלולים: מסלול קהילתי, מסלול חינוכי ומסלול ציבורי.

תיאור מרכיבי הלימוד (חלקם משותפים וחלקם לפי בחירה):
דף יומי:
לימוד בוקר במסכת הנלמדת במסגרת מפעל הדף היומי העולמי.
שחרית: תעסוק בלימוד והתנסות בהובלת תפילה ודרשה ובעריכת טקסים אישיים, משפחתיים, קהילתיים וציבוריים.
בית מדרש: תוכנית הליבה הלימודית של ערכי הרבנות הישראלית: יהדות כתרבות פרשנית, אמונה, מוסר וצדק חברתי, מגדר ומשפחה, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, עמיות יהודית, יחס לגוי, מלחמה ושלום, מידות ואתיקה רבנית. לרצועה זו מספר מרכיבים: (1) שבוע לימודים ייפתח בדרך כלל בהרצאה הקשורה לנושא הלימוד המרכזי. (2) שני סדרים של לימוד בחברותא סביב מקורות שיחולקו מראש יוקדשו ללימוד לקראת שיעור שבועי. אחת למספר שבועות חברי התכנית יעבירו את השיעור השבועי.
פני אדם: במסגרת פני אדם יירכשו מיומנויות של הובלה והנהגה קהילתית והתנסות בכל המיומנויות שמחייבות קשר אנושי פנים אל פנים: בניית סוגים שונים של קהילות וקהילתיות, העצמה למשימתיות חברתית בקהילה ומחוצה לה, ליווי אישי ונקיטת עמדה ציבורית. רצועה זו תוקדש גם לייעוץ עמיתים ולמידת תהליכים אישיים וקבוצתיים הרלוונטית לתפקיד הרב/ה.
עם הספר: לימוד בקבוצות קטנות לצורך השלמת בקיאות ובניית התמחות אישית בתנ"ך, ספרות חז"ל, ספרות ימי הביניים, קבלה וחסידות וספרות עברית בת זמננו.
הלכה: בית מדרש שבו נתמקד באתגרים הלכתיים בני ההווה כגון: קידושין, גירושין, גיור, שבת וכשרות, צדק, חסד ועוד. הלימוד ילווה בסדנא התנסותית. אחרי לימוד בסיס משותף בשנה א', החל מן השנה השניה ילמדו בשתי קבוצות: אחת הלכה לשומרי הלכה; והשניה אורחות חיים, יצירת נורמטיביות יהודית לציבור שאינו שומר הלכה.
חבורה: יחידת לימוד עמיתים אותה מובילים חברות וחברי בית המדרש.


תכניות בקיאות:
כדי להבטיח היכרות מקיפה עם ספרות המופת היהודית לגווניה, חברי בית המדרש ייבנו תכנית בקיאות אישית.

מטלות ומבחנים:
כל יחידת לימוד תלווה במטלת סיכום כגון: מבחני ידע, כתיבה סיכומית ויצירתית, או פרויקט מעשי.

השתלבות בתנועת הרבנות הישראלית:
כחלק מתהליך ההסמכה חברי בית המדרש לרבנות ישראלית ייקחו חלק פעיל, במפעלי תנועת הרבנות הישראלית ויהפכו לחלק מהקהילה הלימודית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים. הם יוזמנו לסמינרים מוסדיים, ישתתפו וייקחו חלק בהובלה של פעילויות ציבוריות.

מועד האחרון להגשה הוא:
יום רביעי, ד' ניסן תשפ"א | 17 מרץ 2021