חיפוש מתקדם  
      
גיליון מספר 20
דצמבר 2012 | טבת תשע"ג
 
הפוליטיקה הישראלית ושאלת הזהות היהודית
במערכת הבחירות הנוכחית בא לידי ביטוי תהליך כללי העובר על הפוליטיקה הישראלית: העיסוק בשאלות העקרוניות אודות זהותה היהודית של המדינה הולך ופוחת, ובמקומו מתפתח שיח המתמקד בזכויות ובאינטרסים של קבוצות שונות בחברה הישראלית. ביקשנו לשוחח עם ד"ר אריאל פיקאר ועם רחל עזריה על העדרותו של דיון עמוק בשאלת הזהות היהודית מן השיח הפוליטי

להמשך הכתבה
מרדכי קפלן: הוגה ההתחדשות היהודית
מרדכי קפלן, מייסד 'התנועה ליהדות מתחדשת', התמודד עם האתגרים שהציב העידן הדמוקרטי לתרבות היהודית באמצעות חידושה של היהדות והתאמתה למציאות המודרנית, אך זאת ללא ויתור על המימד הדתי שבה. נדב ברמן-שיפמן טוען שלמרות שדמותו של קפלן אינה מוכרת בישראל, פריחת בתי-המדרש והחזרה לארון הספרים היהודי מתרחשת בארץ לא מעט בזכות הגותו ופועלו
להמשך הכתבה
מושג הבתולים ועיצוב המיניות הנשית
המושג "בתולים", המעיד לכאורה על עניין פיזיולוגי גרידא, מקפל בתוכו את האופן בו תופסת התרבות את גופה, מיניותה ודמותה הרוחנית של האישה.

אביטל דוידוביץ'-אשד מראה כיצד תפיסת הבתולים היהודית בימי הביניים עומדת ביחסי גומלין של השפעה ופולמוס עם התפיסה הנוצרית, כששתיהן מעצבות את מעמדה של האישה הבתולה
להמשך הכתבה
"והמשכילים יבינו": קריאה חדשה בספר הכוזרי
ר' יהודה הלוי, מחבר ספר הכוזרי, נחשב כבעל השקפה חריגה בנושא סגולת ישראל, וכמי שמאמין כי עליונותו של העם היהודי היא תכונה העוברת באופן תורשתי מאב לבן.

ד"ר מיכה גודמן מציע קריאה שונה ומפתיעה של ספר הכוזרי, המתבססת על אופיו הדיאלוגי של הספר ועל הסוד הצפון בו, הנוגע ליחס שבין ר' יהודה הלוי לבין גיבור סיפורו, ה"חבר"

להמשך הכתבה
שפה אחת ודברים אחדים: עיונים במשפט, הלכה וחברה / פנחס שיפמן
בספרו מבקש פרופ' פנחס שיפמן להפיל את המחיצות שבין המערכת ההלכתית לזו המשפטית-מוסרית ולהצביע על הזיקות העמוקות בין השתיים. באמצעות עיון בסוגיות הנוגעות לחיי המשפחה, עומד שיפמן על המתח הגואה בישראל בין שתי השפות הללו. מתח זה מיסב נזק רב למערכת הדתית, בין היתר משום שהוא מאפשר התעלמות מן הבעיות המוסריות הקיימות בשיח ההלכתי

להמשך הכתבה
הבחירה הישראלית: יחד או שבטי ישראל? כנס מכון הרטמן לישראל יהודית ודמוקרטית
הכנס השנתי של מכון שלום הרטמן לישראל יהודית ודמוקרטית שיתקיים השנה בפעם השלישית ידון בשאלות - מיהם ה'אנחנו'? איך מכוננים 'אנחנו' ומי כלול בו?

יום רביעי, כ"ו בשבט תשע"ג, ה-6 לפברואר 13

מכון שלום הרטמן, רחוב גדליהו אלון 11, ירושלים
פרטים נוספים
פסטיבל ימי אהבה לשירה
משוררים ומוסיקאים נפגשים לארבעה ימים של חגיגת שירה יהודית ישראלית בירושלים

הפסטיבל יעסוק השנה בנושא "נביאים בשירה ושירה כנבואה"


י"ג-ט"ז בטבת תשע"ג, 26-29 לדצמבר 2012

מכון שלום הרטמן ויד בן-צבי בירושלים
פרטים נוספים