חיפוש מתקדם  
      
מס` 7
מאי 2010 | סיון תש"ע
 
בין האישי ללאומי: כיצד יוצרים משמעות באמצעות טקסי זיכרון?
טקסי זיכרון תובעים מאיתנו לבטא במלים אירועים שמשמעותם חורגת מכל טקסט או סמל, ואולי בשל כך, רבים כל כך נרתעים מהם כיום. אלא שלזיכרון הקולקטיבי שנוצר בטקסים חשיבות חברתית עצומה. מהי אם כן הדרך "הנכונה" ליצור זיכרון משותף? מה אנו מבקשים להשיג בעזרתו? ומהו המקום שנותר לביטוי האישי והאינטימי על במת הטקס? נעם ציון, דורית גלסר ורני יגר, חוקרים ומחנכים במכון הרטמן, מנסים, כל אחד מתוך עולמו, לענות על שאלות אלה
להמשך הכתבה
המנהיג הנשכח מצפת: ר’ שמואל הלר
כשגדולי הרבנים האשכנזים במאה ה-19 התנגדו להילולת הרשב”י במירון, ראה בה ר’ שמואל הלר המשכה של מסורת ארץ ישראלית אותנטית. הלר, מראשי האסכולה האולטרה אורתודוקסית הארץ הישראלית הנשכחת, האמין שאפשר לצאת לעבוד בשדה ועדיין לקיים חיים יהודיים אדוקים. רבקה אמבון משרטטת קווים לדמותו של מנהיג שהתיר לשאת אשה שנייה על פני אשה המסרבת לחיות בארץ הקודש
להמשך הכתבה
עמלק
המלחמה המצווה בעמלק מדור לדור מבטיחה, באופן פרדוקסלי, את אי הכחדתו מעל דפי ההיסטוריה. יוסקה אחיטוב, מנסה לעמוד על משמעויות בנות זמננו של הארכי אויב המקראי. האם המלחמה הנצחית בו היא מנת חלקו של עם ישראל או של אלוהיו? ולו נשווה את אויבינו הנוכחיים לעמלק, האם משתמע מכך שלעולם לא נגיע עמם לשלום?
להמשך הכתבה
מינים, מינות ומשבר הזהות היהודי הגדול
הכיבוש הרומי וכשלון מרד בר כוכבא, נתפסו בקרב היהודים כייאוש כה גדול מן האל, עד שיכול היה הדבר להביא לנטישת היהדות ואף לפרישה מן הציבור. דרכם של החכמים להתמודד עם התופעה, הייתה באמצעות שיח "המינות". במחקר החדש, חוזר פרופ’ עדיאל שרמר אל המקורות בהם מוזכרים המונחים "מינות" ו"מינים", ומפריך את הסברה הרווחת, לפיה הם באו לתאר את הנצרות ואת הכפירה ביהדות
להמשך הכתבה
שורשי החילון / שמואל פיינר
לבושם האופנתי נתפס כהתרסה מכוונת ויש אף מי שכינה אותם ”יצור מפלצתי שנולד כתוצאה מהמפגש בין הדת והנאורות“. ועם זאת, 200 שנה לאחר שהחלו יהודים ראשונים באירופה להשתחרר מעול הרבנים, מהווים החילונים את רובה של הקהילה היהודית. בספרו החדש שורשי החילון – מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה-18, חוזר פרופ' שמואל פיינר אל הטקסטים הזועמים של הרבנים והמשכילים בכדי לתאר את סיפור החילון היהודי לאורך המאה ה-18. המחלוקות שהתעוררו אז, כותב דרור ינון, עודן בוערות ביחסי הדתיים והחילונים בישראל של ימינו
להמשך הכתבה