חיפוש מתקדם  
      
מס’ 6
מרץ 2010 | אדר תש"ע
 
על מקומם הראוי של הרבנים
אין מחלוקת על כך שחשיפת התלונות נגד הרב מרדכי אלון על פגיעות מיניות תוך ניצול סמכותו הרוחנית עוררה זעזוע עמוק בציבור הדתי - לאומי. עצם ההאשמות שבתשתית הפרשה, הנסיבות בהן התאפשרה, דרך הטיפול בה, התגובות לה בציבור הציוני - דתי והטלטלה העזה והגורפת שגרמו כל אלה , מעלות שורה של שאלות הנוגעות לתהליכים המתחוללים בציונות הדתית ולהשפעתם על חייהם של הישראלים כולם. נסיקת מעמדם של הרבנים היא מהבולטות והחשובות בהן. ד"ר אריאל פיקאר, הרב ד"ר רחל שבת בית - הלחמי ודרור ינון מציעים כמה נקודות למחשבה
להמשך הכתבה
יהודה אריה מודינה, הרב המצחק
בהמשך למאמרו על הטלת גורלות שפורסם בגיליון 5 של ’דברים אחדים‘, משרטט שרגא בר - און את הפן המשחקי בדמותו של הרב יהודה אריה מודינה, מרבני ונציה במאה ה -17 ומן המקוריים שבפוסקים ובהוגים היהודים בעת החדשה. ’הרב המצחק‘, שהיה בעצמו מהמר כפייתי, השתמש בכתביו בהתמכרותו שלו כדי לקרוא תיגר על שמרנותה וצדקנותה של המערכת הרבנית
להמשך הכתבה
טומאה וטהרה
כללי הטהרה והטומאה מופו בקפידה כדי לארגן את המחנה סביב המשכן והקודש. כך התמסדה מערכת אקולוגית - ערכית המתייחסת למצבים גופניים שונים. יאיר פורסטנברג מברר האם ניתן בכלל להפריד בין רתיעתנו האנושית מפני מה שמעורר בנו גועל לבין נטייתנו לסווגו כנחות ערכית, ומפרט את האופן שבו מתורגמת אי - הנחת הגופנית להיררכיה אתית המעצבת את תמונת עולמנו
להמשך הכתבה
השוויון המוסרי של החיילים
על רקע המלחמות המתחוללות בעיראק ובאפגניסטן מתנהל היום בארצות הברית ובקהילה הבינלאומית ויכוח נוקב על תיאוריית המלחמה הצודקת שפיתח הפילוסוף האמריקני מיכאל וולצר. השלכותיו של דיון זה אינן נוגעות רק לדרכי הפעולה של צבא ארה"ב או כוחות נאט"ו; הן נוגעות גם לפעולות הצבאיות הננקטות בסכסוך הישראלי - ערבי. מחקר שכותב כעת ד"ר יצחק בנבג’י מציע פרשנות מקורית לתיאוריה הקלאסית של וולצר
להמשך הכתבה
מגילות קומראן - מבואות ומחקרים/ עורך: מנחם קיסטר
כל אחד מן המאמרים שבשני כרכי הספר החדש על מגילות קומראן, כותב שמואל הר, פותח בפני הקוראים עולם ומלואו. אין כמעט תחום בחקר יהדות בית שני, מציין הוא, שאינו זוכה באסופה זו לטיפול מעמיק. הר מצביע על החידושים המחקריים שמציע הספר, מסביר מדוע חקר המגילות רלוונטי כל כך לימינו, מספר כיצד מטפל הספר בתעלומות הרבות העולות מממצאי קומראן ומבהיר מדוע גם היום, למעלה ממחצית המאה לאחר שנתגלו, ממשיכות המגילות להלהיב את דמיוננו
להמשך הכתבה