חיפוש מתקדם  
      
גיליון מספר 29
מרץ 2015 | אדר תשע"ה
 
על נשים במערכת הבחירות
במערכת הבחירות הנוכחית עלתה מספר פעמים שאלת מקומן של נשים בפוליטיקה הישראלית - בעיקר סביב הרכב רשימות המועמדים במפלגות הדתיות, החרדיות והערביות, אך גם בהקשרים אחרים.

בקשנו לשוחח עם ד"ר אריאל פיקאר וד"ר חנה פנחסי על אי שוויון מגדרי ועל תודעה פמיניסטית בפוליטיקה הדתית, החרדית והכללית

להמשך הכתבה
פרנץ רוזנצווייג
יחסו המורכב של הפילוסוף היהודי-גרמני פרנץ רוזנצווייג ליהדות הוליד הגות מעמיקה המבקשת להבין את ייחודיותה של היהדות ואת תרומתה לעולם.

ד"ר ליאון וינר דאו מתאר את "נגיעת הנצח" אותה מעניקה היהדות לעולם לפי רוזנצווייג – הן בעצם קיומו של העם היהודי והן באורח חייו
להמשך הכתבה
אמונה
ר' נחמן מברסלב סבר כי "אמונה" איננה שכנוע פנימי בתפיסות דתיות אודות האל והעולם, תפיסות שהן לדעתו סטטיות ודוגמטיות מטבען.

ד"ר רוני בר לב מתחקה אחר פירושו של ר' נחמן ל"אמונה": אופן התנהלות מסוים של האדם, תוך כדי מתן אמון בעולם ומעורבות עמוקה ובלתי פוסקת במציאות
להמשך הכתבה
על יחסיהן המתחדשים של הנצרות והיהדות
בעוד שלדיאלוג הבין-דתי בין הנצרות ליהדות מוענקת תשומת לב ציבורית רבה, השיח הפנימי המתנהל בתוך כל אחת מן הקהילות הדתיות ביחס לדת האחרת טרם זכה לעיון משמעותי.

כרמה בן יוחנן מציגה את תפיסותיהם הדדיות של נוצרים ויהודים כפי שהן באות לידי ביטוי בטקסטים תיאולוגיים והלכתיים של אנשי דת קתולים ורבנים אורתודוקסיים
להמשך הכתבה
עומדות על הסף: שייכות וזרות במגילות רות ואסתר | מאת אורית אבנרי
קריאה משווה של מגילת רות ומגילת אסתר חושפת קשרים ענפים בין שני הטקסטים. מבעד לדמיון במוטיבים ספרותיים, סגנוניים, מבניים ועוד, בולטת העובדה כי שתי המגילות עוסקות בשאלות של שייכות וזרות במישור המגדרי והלאומי.

בספרה מראה ד"ר אורית אבנרי כיצד כל אחת מן המגילות עונה תשובה כפולה על השאלות הללו, ומספרת בו זמנית סיפור של הדרה והרחקה לצד סיפור של קבלה ופריצת גבולות הזרות

להמשך הכתבה
ערב לכבוד ספרה של מלכה פיוטרקובסקי: "מהלכת בדרכה"
מכון שלום הרטמן מזמין את הציבור לערב לכבוד ספרה של מלכה פיוטרקובסקי

"מהלכת בדרכה": אתגרי החיים במבט הלכתי-ערכי

ערב שיחה ושו"תים בהשתתפות חנה פנחסי ומלכה פיוטרקובסקי

יום רביעי, 25 במרץ, 20:00

מכון שלום הרטמן, רחוב גדליהו אלון 11, ירושלים
פרטים נוספים
פרטים נוספים