ישראל קנוהל

ישראל קנוהל

עמית מחקר, מרכז קוגוד

פרופ' ישראל קנוהל הוא עמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון הרטמן וכן פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית. הוא מופקד על הקתדרה למקרא על־שם יחזקאל קויפמן באוניברסיטה העברית, ומרצה אורח באוניברסיטאות הארוורד, ברקלי, סטנפורד ושיקגו.

מספריו: רבי המכר "איך נולד התנ"ך" (דביר, 2018) ו"מאין באנו" (דביר, 2008). ספרו האחרון,  "מחלוקת המשיח – למי מחכים היהודים" יצא לאור בהוצאת דביר וזכה להערכה ולתהודה רבה.

כמו כן כתב את "אמונות המקרא" (מאגנס, תשס״ו), "בעקבות המשיח" (שוקן, תש״ס), שתורגם לשבע שפות, ו"מקדש הדממה" (מאגנס, תשנ״ג), שזיכה אותו בפרס שקופ לחקר המקרא. בספר זה חשף לראשונה את היחס הכרונולוגי והערכי בין האסכולות הכוהניות "תורת הכהונה" ו"אסכולת הקדושה", חידוש שהביא למפנה במחקר התורה בארץ ובעולם.