חמישה פרקים חתרניים: האם המרידה באל משתלמת?

אדם וחווה אכלו מהפרי האסור, אבל כתוצאה מכך דווקא התעלו - הכירו במיניותם ושיפרו את יכולת השיפוט המוסרית שלהם. מהו ההסבר לכך? וממה חשש אלוהים?

סיפור גן עדן בספר בראשית הוא לכאורה סיפור פשוט על החטא ועונשו, אדם וחווה אוכלים מן הפרי האסור, ובשל כך הם נענשים בעונשים שונים ומגורשים מגן העדן. אבל מתחת לפרשנות הפשוטה הזו, מסתתרת שאלה גדולה.  

אכילת פרי עץ הדעת הביאה את הזוג הראשון להתפתחות של הכרה מוסרית וליכולת שיפוט אתית. "הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע". אומר אלוהים. איך זה שדווקא המרי והמרד במצווה האלוהית, מביא את האדם להתקדמות מוסרית ואישית?  

סרטון זה הוא חלק מהסדרה הראשונה של "חמש על חמש" – פרויקט שבו חמישה חוקרות וחוקרים ממכון הרטמן מתעמקים בנושא אחד. סדרה זו עוסקת בפרקים חתרניים במקרא. צפייה מעשירה ומהנה!

השארת תגובה