חדש: פרשת השבוע עם פרופ' ישראל קנוהל

אם סיפור הבריאה מסתכם בקביעה שכל מה שנברא הוא "טוב מאוד" - מה מקור הרע בעולם? פרופ' קנוהל פותח את סדרת ההרצאותיו על פרשת השבוע ב"באים אל הפרופסורים", ומתחיל כמובן בראשית

מה משמעות התיאור "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" ביום הראשון של הבריאה, אם רק ביום השני נבראו השמים? האם אפשר להעלות על דל שפתיים שלפי ספר בראשית התוהו ובוהו, החושך והתהום לא "נבראו" אלא הם קדמונים? ואילו סיפורים מיתולוגיים מהדהדת פרשת נח?

פרופ' ישראל קנוהל מתעמק בפרשת השבוע מדי שבוע, בערוץ "באים אל הפרופסורים" של אלכס צייטלין.

השארת תגובה