צבי זוהר

צבי זוהר

עמית מחקר, מרכז קוגוד

פרופסור צבי זוהר הוא עמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון הרטמן. בנוסף, הוא מלמד בפקולטה למשפטים ובחוג המשולב למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, נאמן הקתדרה ע"ש צ'נסי סטילמן לחקר היצירה ההלכתית והערכית של חכמי ישראל בארצות האסלאם, וראש מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית באוניברסיטת בר אילן.

זוהר עוסק במחקר ובהוראה על תולדותיה והתפתחותה של ההלכה, תוך התעניינות מיוחדת ביצירתם של חכמי ישראל בארצות האסלאם במאות 21-18.