אודות

המרכז ליהדות ומדינה מבית מכון הרטמן הוקם בשיתוף מכון הארי טריגובוף בישראל כדי לאתר ולקדם פתרונות בסוגיות הנוגעות למתח שבין תפיסות יהודיות ודתיות לבין התנהלותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית שבה אוכלוסיות מגוונות. נושאי הליבה שבהם יעסוק המרכז הם: שבת במרחב הציבורי, נישואין בישראל, מיהו יהודי ויהדות במערכת החינוך.

מאחורי ההחלטה להקים את המרכז עומדת ההבנה שאחד הדברים המקשים על שגשוגה של המדינה היהודית במאה ה-21 הם הסדרי יהדות ומדינה, או ליתר דיוק, האופי של הממסד היהודי במדינת ישראל: הרבנות הראשית ושלוחותיה, המונופול על שירותי הדת, הניכור והבוז של הממסד הדתי כלפי ערכים ליבראליים הם מגורמי המתח החברתי הבולטים ביותר במדינת ישראל ובעם היהודי. הסטטוס קוו הישן התפורר ואת מקומו תפסו מאבקים אינסופיים. וכך, בעשורים האחרונים, הזהות היהודית, החשובה מאד לרובם המוחלט של הישראלים, במקום שתהיה גורם מלכד ומחבר, הפכה עילה למאבק תמידי, לקרע חברתי ולאחד מגורמי המשבר הפוליטי העמוק שבו נתונה המדינה.

הדבר נכון גם ביחס ליהדות התפוצות. מדיניות ישראל בנוגע לשאלות הגיור, מעמד הזרמים הלא-אורתודוכסים, הכותל, ונושאים נוספים הנמצאים בממשק שבין יהדות ומדינה, פוגעים אנושות בקשר בין ישראל ויהדות התפוצות.

השסע הפנים ישראלי והקרע עם יהדות התפוצות, מסכנים את עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כשלאורך השנים, השיח והמדיניות הציבורית בתחום יהדות ומדינה בישראל מתנהל באופן כוחני ולא מוכוון-פתרונות. למרות רצף הזהויות היהודיות, התחום הזה מתנהל באופן דיכוטומי מדי בין חרדים וחילונים, ובנוי על הכרעות סכום אפס. עד היום לא הצלחנו לקדם גישה ממלכתית שתתבסס על מכנה משותף רחב ויצירת הסכמות, תוך שמירה על סולידריות חברתית בין קבוצות האוכלוסייה השונות בחברה הישראלית ובעם היהודי כולו.

מובילי המרכז ליהדות ומדינה, יחד עם השותפים ממכון טריגובוף, שואפים להביא לשינוי המדיניות הקיימת על ידי יצירת וביסוס רעיונות וכיווני מדיניות חדשים, והטמעתם במדיניות הישראלית באמצעות פעולות בכנסת, אל מול הממשלה, ברשויות המקומיות וכן בשיח הציבורי בישראל ובעם היהודי.

בין היתר, המרכז יקדם מחקרים לצורך יצירה וביסוס רעיונות חדשים, יפעיל לובי אל מול מקבלי החלטות ברמה הארצית והמקומית, ינהל קמפיינים תקשורתיים, ינסח עמדות בנוגע להצעות שעל הפרק ויערוך תדרוכים קבועים, ילווה שינויים בפועל (ויבלום שינויים לרעה במידת הצורך) וכן יסייע בהטמעת מדיניות באופן אפקטיבי בשטח.