ספרי תוכנית בארי

ספרי תוכנית בארי

ספרי הלימוד של בארי מותאמים לתוכנית הלימודים בתחום תרבות יהודית-ישראלית ומשלבים מקורות יהודיים קלאסיים עם יצירות עבריות מודרניות. בספרי הלימוד שלנו תמצאו פסיפס מרתק של תרבות יהודית-ישראלית דינמית ורלוונטית לחיים עכשוויים.

ספרי הלימוד מיועדים לכיתות ז'-י"ב ומאושרים ע"י משרד החינוך.