/ תוכנית בארי

לכיתה ט'

עדי: ערכים דמוקרטיים ויהדות לכיתה ט'

ספרי הלימוד של בארי מותאמים לתוכנית הלימודים בתחום תרבות יהודית-ישראלית ומשלבים מקורות יהודיים קלאסיים עם יצירות עבריות מודרניות. בספרי הלימוד שלנו תמצאו פסיפס מרתק של תרבות יהודית-ישראלית דינמית ורלוונטית לחיים עכשוויים. ספרי הלימוד מיועדים לכיתות ז'-י"ב ומאושרים ע"י משרד החינוך.

הספר עד"י: ערכים דמוקרטיים ויהדות מיועד לתלמידי כיתה ט' בבתי הספר הממלכתיים.

עדי לכיתה ט

כתיבה ועיבוד דידקטי:
יוחאי עדן
אירית חפץ

הוצאה לאור:
תוכנית בארי, מכון שלום הרטמן

שנת הוצאה:
תש"ע, 2009

 

 

הספר קיבל את אישור משרד החינוך.

לרכישה:
לוני כהן הוצאה-לאור, טלפון: 03-9518418, [email protected]

לרכישת עותקים דיגיטליים:
קלאסוס (Classoos)

לפרטים ומידע: [email protected]


על הספר

הקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית הציבה אתגר חדש ומהפכני למקימיה: בריאת דפוסי תרבות שלטון מודרני יהודי ודמוקרטי יש מאין. במהלך אלפיים השנים האחרונות לא ידע העם היהודי עצמאות מדינית. היצירה הרוחנית הגדולה שנוצרה במהלך תקופה זו התמקדה בחיי היחיד והקהילה, אך לא עסקה בסוגיות מדיניות, צבאיות, חברתיות וכלכליות הנובעות מניהול מדינה עצמאית. הקמת המדינה הוסיפה להתמודדותה של היהדות עם המודרנה – שראשיתה לפני למעלה ממאתיים שנה – אתגר נוסף: עיצוב משטר יהודי-דמוקרטי ועיצוב עקרונותיו.

מאז קום המדינה, מתנהל ויכוח נוקב בחברה הישראלית על דמותה היהודית והדמוקרטית של המדינה ועל היחס הראוי בין שני מרכיביה – 'יהדות' ו'דמוקרטיה'. בבסיסו של הוויכוח עומדות הנחות סמויות על טיבם של המרכיבים הללו; כמה מהנחות אלה אף גורמות לקבוצות שונות בחברה הישראלית לפקפק בהיתכנותו של שילוב כלשהו בין יהדות ודמוקרטיה. לדידן אין מנוס מוויתור על אחד ממרכיבי המשוואה: או יהדות או דמוקרטיה.

אירועים שונים שהתרחשו במהלך השנים האחרונות בישראל חידדו את המתיחות שבין החזון היהודי לחזון הדמוקרטי, והצביעו על הסכנה הגלומה בהתנגשות בין תפיסות חד-צדדיות – בין אלה המתבססות רק על ערכי היהדות לבין אלה המתבססות רק על ערכי הדמוקרטיה. אירועים אלה מבליטים את הצורך בליבון יסודי ומשמעותי של מערכות הערכים הנובעות מכל אחד ממרכיביה של הקביעה שמדינת ישראל היא מדינה
יהודית-דמוקרטית.

תכנית לימודים זאת, עד"י – ערכים דמוקרטיים ויהדות, מבקשת להעמיק את ההיכרות עם מערכת הערכים שבבסיס המחשבה הדמוקרטית המודרנית ועם מקורות יהודיים העולים בקנה אחד עם ערכים אלה, ולחזק את הזיקה ההדדית שבין ערכי הדמוקרטיה מחד והמסורת היהודית מאידך. באמצעות המפגש עם מכלול רחב של טקסטים מהמקרא, מהתלמוד, מההלכה ומעולם המחשבה היהודית בימי הביניים המבטאים
חשיבה דמוקרטית, נחשפים לפניכם רעיונות דמוקרטיים הכלולים במקורותיה הקלסיים של היהדות. ספר הלימוד הזה, המתמקד בנקודות ההשקה שבין ערכי הדמוקרטיה וערכי היהדות, שואף להפוך אתכם לשותפים בבנייתו של הגשר ביניהם ובחיזוקו.

הספר בנוי משני חלקים, אשר כל אחד מהם עוסק בנדבך אחר של המשטר הדמוקרטי:

  • החלק הראשון דן בערכים שביסוד הדמוקרטיה, ופרקיו – כבוד האדם, שוויון ערך האדם ושוויון בפני החוק, והזכות לחירות.
  • החלק השני מתמקד בזכויות החברתיות ובזיקתן למשטר הדמוקרטי, ופרקיו – הזכות לחיים בכבוד, עבודה וזכויות העובדים, והזכות לחינוך.

כל פרק בספר פותח בסיפור מספרות חז"ל החושף את שאלות היסוד בתחומו. המשכו של כל פרק מעמיק ומפתח את הדיון בשאלות אלה באמצעות מקורות שונים הלקוחים הן מהמחשבה הפילוסופית המערבית הן ממקורות היהדות.

אנו מקווים שבאמצעות הדיאלוג המתקיים בספר זה בין המקורות שמן היהדות לערכי הדמוקרטיה יתעורר אצלכם, לומדיו, דיאלוג חי, שיתרום תרומה של ממש לחיזוק היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית-דמוקרטית.

אנו מאחלים לכם לימוד פורה ומהנה!

עוד בנושא

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics