/ תוכנית בארי

לכיתה ח'

שונים ומשנים את העולם

תיקון העולם והחברה בעקבות המשנה, הגות ציונית ומועדי ישראל
ספרי הלימוד של בארי מותאמים לתוכנית הלימודים בתחום תרבות יהודית-ישראלית ומשלבים מקורות יהודיים קלאסיים עם יצירות עבריות מודרניות. בספרי הלימוד שלנו תמצאו פסיפס מרתק של תרבות יהודית-ישראלית דינמית ורלוונטית לחיים עכשוויים. ספרי הלימוד מיועדים לכיתות ז'-י"ב ומאושרים ע"י משרד החינוך.

הספר שונים ומשנים את העולם מיועד לכיתות ח' בבתי הספר הממלכתיים.

שונים ומשנים את העולם

מחברים:
עדי אפל-טל
יפה בניה
יוחאי עדן

הוצאה לאור:
תוכנית בארי, מכון שלום הרטמן

שנת הוצאה:
תשע"ח, 2018

 

 

הספר קיבל את אישור משרד החינוך.

לרכישה:
לוני כהן הוצאה-לאור, טלפון: 03-9518418, [email protected]
מחיר הספר (כפי שנקבע על ידי משרד החינוך): 55 ₪ (כולל מע"מ).

לרכישת עותקים דיגיטליים:
קלאסוס (Clasoos) מחיר רשיון לעותק לשנה: 18.25 ₪ (כולל מע"מ).

 


הספר מבקש לאפשר להתבונן על החברה כעל מבנה בעל משמעות וחוקים משלו ועל הייעוד המוסרי והרוחני של תיקון העולם. הספר מזמן ללומדים בו ידע וכלים המעודדים גילוי הבנה ומעורבות בחברה, מתוך כוונה ליטול חלק פעיל בעיצובה ובתיקונה.

הסוגה העומדת במרכז הספר היא המשנה – היצירה המרכזית של התורה שבעל־פה. מתוך הסוגיות העולות מן המשנה נצא לעסוק בתיקון החברה ובדמותן של חברת המופת ושל המנהיגות הראויה. נכיר את פועלם ואת הגותם של דמויות מרכזיות ששאפו להפוך את העולם למקום טוב יותר והובילו חזון לשינוי חברתי, וכן נדון בסוגיות ובאירועים היסטוריים שהיו במוקד השאיפה לתיקון העולם וליצירת חברת מופת.

עוד על הספר

הספר שונים ומשנים את העולם מיועד לכיתות ח' בתוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית. הספר הינו ספר המשך לספר חיים בתוך סיפור שמיועד לכיתות ז'.

במרכז הספר הקודם עמדו שאלות הזהות והאחריות ועובדת הצטרפותם של תלמדי כיתה ז' לגיל ההתבגרות במסורת היהודית, המסמל את הצטרפותם לחברה כבוגרים. הספר שלפניכם, שֹׁונִים וּמְשַׁנִים אֶת הָעוֹלָם, מבקש לחרוג מעולמו של היחיד ולהתבונן על החברה כמבנה בעל משמעות וחוקים משלו ועל הייעוד המוסרי והרוחני של תיקון עולם.

בספר זה מוזמנים התלמידים להשתמש בידע ובכלים שרכשו בספר הקודם, כדי לגלות הבנה ומעורבות רבה בסביבתם ובחברה שבה הם חיים, להוביל שינויים ולקחת חלק פעיל בעיצובה ובתיקונה.

האדם עוסק בישובו של עולם ובתיקונו של עולם, והוא משתמש ביכולתו הטכנולוגית על מנת לשפר ולשכלל את החיים בעולם. על פי המסורת, בכך הוא דומה ליוצרו, וזהו אחד המובנים של היות האדם נברא בצלם אלוהים. אולם פעילות זו עלולה לגרום גם לקלקול ולנזק לעולם. במרוץ האינסופי של האדם אחר היצירה והשכלול הוא עלול לגרום לנזק הן במישור הטבעי, האקולוגי, והן במישור החברתי, האנושי.

כאן נכנס המובן השני של המושג "תיקון עולם" – המאמץ האנושי למנוע את הפגיעה בסביבה הטבעית והאנושית והמאבק למען חברה החיה על פי עקרונות של צדק, והדואגת לשימור הסביבה כך שגם בני הדורות הבאים יוכלו ליהנות מן העולם. ספר הלימוד שֹׁונִים וּמְשַׁנִים אֶת הָעוֹלָם מבקש להביא לידי ביטוי את המכלול הזה באמצעות שיח עם מקורות בתרבות היהודית והישראלית.

שמו של הספר רומז על תוכנו: הסוגה המרכזית שלו היא המשנה – היצירה המרכזית של התורה שבעל פה – ומכאן הבטוי "שונים". את המשנה שונים [מלשון שינון] אולם שונים משמש כאן גם במשמעות של שׁוֹנוּת, אֲחֵרוּת. ביסודה, פונה המשנה אל הזולת ומבקשת לתקן באמצעות החוק את היחסים שבין אדם לזולתו, ובין אדם לסביבה. לימוד המשנה מבקש לעודד שיח על הדרך שבה נוכל לשנות ולתקן את החברה והעולם. הבחירה במשנה [בעיקר מתוך סדר נזיקין] מהווה עליית מדרגה אוריינית בשני מובנים: הן בעובדה שהלימוד מבוסס על מקבצים ורצפים טקסטואליים משמעותיים, שבעזרתם מתאפשרים הן היכרות עם השיח הנורמטיבי משפטי במסורת היהודית, והן מפגש מקרוב עם שיח-המחלוקת שמאפיין אותה.

מתוך הסוגיות העולות מן המשנה, נצא לעיסוק בתיקון החברה ובדמותם של חברת המופת ושל המנהיגות הראויה. בין היתר נדון בשאלות:מהו ייעודו ומחויבותו של היחיד לעצמו, לזולתו, לקהילה ולסביבה? כיצד מעוצבת חברה? מי מוביל אותה, וכיצד מתקבלות בה הכרעות חשובות?

נכיר את פועלם והגותם של דמויות מרכזיות ששאפו והובילו חזון לשינוי חברתי, וכן נדון בסוגיות ואירועים היסטוריים שהיו במוקד השאיפה לתיקון העולם וליצירת חברת מופת.

חלק בלתי נפרד מהוראת תרבות יהודית־ישראלית הוא לוח השנה העברי. במסגרת תכנית הלימודים הרב שנתית במקצוע תרבות יהודית־ישראלית נקבע כי בכיתה ח' יילמדו ארבעת המועדים: סוכות, ט"ו בשבט, שבועות וט"ו באב.

ארבעה מועדים אלה יילמדו בהרחבה סמוך לזמנם, בזיקה ערכית ואוריינית למשנה ולתיקון העולם וחברת מופת, וכחלק בלתי נפרד ממהלכם.

אנו מאחלים לכם הצלחה ולימוד פורה ומהנה
צוות הפיתוח
תכנית בארי, מכון שלום הרטמן

 

עוד בנושא

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics