סמינר "השפה הרוחנית בחברה הישראלית" - מאמרים

החל משנת תשפ"א מתכנס במכון הרטמן סמינר "השפה הרוחנית בחברה הישראלית: השראה, הזדמנויות, סכנות", העוסק בתרומתו של השיח הקבלי והחסידי לעולמם הרוחני והתרבותי של אנשים ונשים בני זמננו.

אחת ממטרות הסמינר היא להוציא לאור אנתולוגיה של טקסטים מעולם הקבלה והחסידות העשויים לשמש כמשאב לדיון ער ומתחדש בשאלות דתיות, חברתיות ותרבותיות מרכזיות בתרבות היהודית-ישראלית היום. את המקורות ילוו ביאור, מבואות, קטעי התבוננות, ודיון פרשני-רפלקסיבי על חשיבותם של הטקסטים לתרבות היהודית-ישראלית.

בעמוד שלפניכם מופיעים כמה מן המקורות שעתידים להכלל באנתולוגיה, לצד דבריהם של חוקרים המבארים ומפרשים אותם, ומשתפים במחשבותיהם על חשיבותם של הטקסטים.