תיאור הסמינר

הסמינר יבקש לרתום את העניין המתחדש בקבלה ובחסידות – הן בעולם המחקר והן בתרבות הישראלית – לטובת עיצוב סדר יום יהודי-ישראלי ברוח מכון הרטמן.

הקבוצה תדון בהזדמנויות ובסכנות הטמונות בשדה הקבלה והחסידות. משתתפי הסמינר יציגו את השאלות העולות במפגש בין עולמם התרבותי, הרוחני והחברתי-פוליטי לבין הטקסטים הקבליים והחסידיים. דיון זה ייעשה גם בזיקה למתרחש כיום בחברה הישראלית: עניין מחודש ברוחניות יהודית ובעושר הטמון בעולם הקבלה מחד, ושימוש מדיר ופוגעני בטקסטים הללו בחוגים שמרניים ופונדמנטליסטיים מאידך.

במקביל, הקבוצה תעמול על הפקת אנתולוגיה של טקסטים מעולם הקבלה והחסידות העשויים לשמש כמשאב לדיון ער ומתחדש בשאלות דתיות, חברתיות ותרבותיות מרכזיות. את המקורות ילוו ביאור, מבואות, קטעי התבוננות, ודיון פרשני-רפלקסיבי על חשיבותם של הטקסטים לתרבות היהודית-ישראלית.

האסופה תשמש מורים, רבנים, מרצים ואנשי רוח המבקשים לתרום לעיצובה של תרבות יהודית-ישראלית פתוחה ופלורליסטית תוך שימוש במשאבים התרבותיים הטמונים בעולם המיסטיקה היהודית.