עשרת הדברות: למה "לא תגנוב" כן, ו"לא לאנוס" לא?

מה מאפיין את עשר המצוות שהן "עשרת הדברות"? זו השאלה הפשוטה ששואל דב אלבוים, והוא מציע גם תשובה: אלו מצוות שנועדו להנחות עם מצולק שעתיד לבנות חברה שתשמור על חירותה וחירות הפרטים בה

מה מייחד את עשרת הדברות? ומדוע דווקא אלה ולא אחרות זכו למעמד הזה, של "עשרת הגדולים" שבכל המצוות? מדוע, למשל, "לא תחמוד" מופיעה בין המצוות שניתנו באירוע המכונן של העם, ואילו איסור הלוואה בריבית לא מופיע שם? איך "לא תענה ברעך עד שקר" גבר על איסור אונס?

מה בעצם מצדיק את הופעתן של המצוות המסוימות הללו באירוע המרכזי בתולדות עם ישראל, באירוע שמגדיר אותו כעם? דב אלבוים לא חש שמצא לכך תשובה ממצה בפירושים ההיסטוריים למעמד הר סיני, ומציע מפתח אחר להבנת האירוע, שנעוץ דווקא בהתגלות שקדמה לו. הוא מכנה זאת: מפתח האש.

לקראת שבועות, שני שיעורים על צדדים שונים של מעמד הר סיני. את השיעור השני, מאת ד"ר מלילה הלנר-אשד, תמצאו כאן.

השארת תגובה