מהפכת התשובה – שיעור ראשון: בין חטא ככובד לחטא כפגם סובייקטיבי

האם החטא הוא פגם בסדר העולם, שכבד מכוחו של בן אנוש לתקן, או שחטא הוא פגם סובייקטיבי, שחובה על האדם לתקנו? פרופ' אבי שגיא בוחן את המהפכה שחוללו חז"ל במושגי החטא והתיקון

במקרא קיימות שתי תפיסות ביחס לחטא: הראשונה מניחה כי החטא הוא פגם בסדר העולם, וכובד שאינו ניתן לתיקון על ידי מעשי האדם, ולפיכך חטא גורר ענישה כדי להשיב הסדר הקיים. על פי תפיסה זו, הענישה היא הכרחית ואין דרך לעקוף אותה: היא ביטוי של הצדק, המשקף את צורת הארגון העולם המושלמת.

אבל קיימת גם תפיסה מאוחרת יותר, המסיטה את החטא אל האדם עצמו. לפי תפיסה זו, החטא הוא פגם סובייקטיבי; לא סדר העולם נפגע אלא האדם עצמו הוא יש, אשר פגם בעצמו, ולפיכך עליו לבצע תיקון.

במסגרת התפיסה אחרונה כבר עולה מושג הסובייקט – לפחות באופן עמום – שכן עליו האחריות לתקן את מעשיו ומחדליו.

צפו בשיעור הראשון מתוך שלושה שיעורים בין כסה לעשור על "מהפכת התשובה".

השיעורים הבאים יתקיימו ביום חמישי, ד תשרי, 29.9.22, בשעה 19:00, וביום ראשון, ז תשרי, 2.10.22, בשעה 19:00, בקישור הזה.

השארת תגובה