מהפכת התשובה

שלושה שיעורים מקוונים בין כסה לעשור

על הפרויקט

שלושה שיעורים מקוונים מאת פרופ' אבי שגיא על המהפכה שהתחוללה בשאלת החטא והאפשרות לתיקון – מאז העת העתיקה, עבור במקרא ועד לרעיון התשובה על פי חז"ל, וניצני התפיסה של האדם כסובייקט.