אודות

בשנה שעברה (תש״ף) נושא המגדר בעולם היהודי נדון בסמינר מגדר ומשפחה כמחקר עצמאי. לאחר פתיחה חגיגית במפגש בינלאומי שעסק בנושא המשיכה לאורך השנה קבוצה של עשרים חוקרות וחוקרים מהמכון לדון בתחום דרך מגוון רחב מאוד של היבטים, כגון: נישואים אזרחיים, חזקת הגיל הרך, דמי מזונות, זוגיות, נשיות, דינים, חינוך ו-גבריות. כל אלו נחקרו על בסיס הניסיון להבין כיצד והאם נקודת המבט היהודית יכולה להאיר ולהציע פרשנויות שיהוו תשובה לבעיות המרכזיות של תקופתנו בהיבט של מגדר ומשפחה.

עם פרוץ מגפת הקורונה, נעשתה התאמה של נושאי הסמינר כך שיהלמו את האתגרים שנוצרו בהיבט של התא המשפחתי. בדיון זה התברר כי התחום שצף ועולה מכל היבט של מגדר ומשפחה הוא הנושא של יחסי כוח. המעבר לעבודה מהבית, הצורך לשהייה משותפת עם הילדים ושינוי המרחב והמקום של התפילה הביאו את משפחות לחזרה לחלוקת תפקידים מסורתית, מה שהעלה שאלות לגבי מידת הקיימות של המהפכה הפמיניסטית במשפחה היהודית. לצד זה, ריבוי העדויות לגבי עלייה חדה במקרי האלימות במשפחה, אלימות כלפי ילדים ואלימות פיזית ומינית כנגד נשים, מיקדו את ההבנה כי ישנו צורך משמעותי בחיפוש אחר תשובות לשאלה: כיצד והאם יכולה נקודת המבט היהודית להאיר על נושא יחסי הכוח ולהחזיר משפחות אל התהליך החותר לשוויון אמיתי?

כעת, בתשפ״א, אנו מעוניינים להרחיב שאלה זו ולהתמקד בדיון וחקירה בנושא של מגדר, יהדות ויחסי כוח במשפחה ובכלל. המטרה שלנו היא לגבש קבוצת חוקרות וחוקרים אשר מוכנים לקחת חלק בחשיבה משותפת, בכתיבה ובפרסום של תובנות ונקודות מבט יהודיות-חדשניות כאלו שיוכלו להציע שינוי משמעותי בתפיסה של יחסי-כוח ויתנו מענה להגדרת הכח, נורמות, לגישות ולהתנהגויות אשר נדרשות כיום, כדי לשמר ולהמשיך לקדם את המהפכות החברתיות השוויוניות החשובות שהתרחשו סביבנו בעולם היהודי ובכלל עד לתחילת עידן הקורונה הנוכחי.