תמכו בנו

אודות

הסמינר ידון במשמעויות של השינויים הרבים ביחס לתפיסת המשפחה ובמשמעותם לקיום היהודי בימינו, ויבקש לעצב אתיקה בתחום המגדר והמשפחה בשפה יהודית עכשווית.