אודות

"בישראל למדתי לדעת שבדידותי אינה ייחודית, שיש ישראלים רבים החווים איש בדרכו, אישה בדרכה, תערובת מוזרה זו של מחויבות וניכור. מצאתי בני אדם המשתוקקים להצטרף אליי בהתבוננות הביקורתית סביב מפגשה של היהדות עם המודרנה. הקמתי מוסד שיהיה בית למאמץ מתמשך זה.

"במכון שלום הרטמן עלה בידי לאתר ולקבץ יחדיו בני אדם גדולים הן ברוח ודעת הן ביושר לבם, שאין להם עניין למצוא מסתור בדת של מלל ובמטפיזיקה המנותקת מהתנסותם בחיי היומיום. שם תודעתי המוסרית ניזונה מדו־שיח חי עם בני אדם בעלי אומץ אינטלקטואלי וכבוד לדרכי חיים ומחשבה אחרות. נראה כי רבים מוצאים במכון מקום מבטחים לחופש מחשבתי; מקום שאין אדם מותקף בו או סופג ביקורת על שחשב בכיוונים חדשים".דוד הרטמן, שונא שקרים ה'

מרכז דוד הרטמן משמש כאגף ההכשרה המתקדם של המכון. הוא מבקש לטפח את המנהיגות האינטלקטואלית של המחר עבור החברה הישראלית באמצעות שלוש תכניות: תוכנית משכילות לדוקטורנטיות מצטיינות, תוכנית עמיתי דוד הרטמן לפוסט־דוקטורט ובית המדרש לרבנות ישראלית. בוגרי המרכז מהווים עתודה של צוות המכון ושל מנהיגות ההתחדשות היהודית בישראל.

צור קשר

מכון הרטמן גדליהו אלון 11, ירושלים 02-5625320