/ תוכנית בארי

שיעור 5: פרשנות מרחיבה

מקרה מבחן: הלכות שבת
הרב ד"ר דניאל הרטמן הוא נשיא מכון שלום הרטמן. הרטמן מנחה יחד עם יוסי קליין הלוי את הפודקאסט עטור הפרסים For Heaven’s Sake, המדורג בעקביות כפודקאסט היהדות הפופולרי ביותר בארצות הברית, קנדה, בריטניה, אוסטרליה ודרום אפריקה, ואת הפודקאסט "למען השם" עם דב אלבוים. הוא בנה וייסד תוכניות לימוד מקיפות בתחומי החינוך, ההכשרה וההעשרה לחוקרים, מחנכים, רבנים ומנהיגים דתיים וחילוניים בישראל ובצפון אמריקה. הוא מסאי, בלוגר, ומרצה בעל שם, שעוסק, בין היתר,  בפוליטיקה הישראלית, ביהדות, ובקהילה

שיעור זה הוא חלק מהקורס "יהדות כדת פרשנית" בהנחיית הרב ד"ר דניאל הרטמן. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר

שיעור זה עוסק בפרשנות המרחיבה. מדובר בפרשנות של חז"ל לכללי התורה, שבאמצעותה הם יוצקים לערכים ועקרונות העל שבכללי התורה תכנים פרקטיים ורלוונטיים לחיי היומיום ועל ידי כך מאפשרים את נצחיותה של התורה.

אופיה והשלכותיה של הפרשנות המרחיבה מודגמות באמצעות עיון בתכלית ופרטי מצוות השבת כפי שהיא מופיעה ברובד המקראי ובפרשנות חז"ל והשלכותיה על עיצוב הלכות שבת כמפורט להלן.

הרובד המקראי: שבת נזכרת ארבע פעמים במקרא, ובכל אחת מהם היא נושאת אופי אחר:

  1. ספר שמות (פרק כ – עשרת הדברות) מקשר את מצוות השבת לסיפור בריאת העולם ("ששת ימים תעבוד… ויום השביעי שבת לאדני אלהיך"). תכלית השבת הינה ההבנה שאלוהים אדון העולם ולא האדם (על ידי חיקוי מעשה הבריאה, האדם יזכור שאלוהים בורא העולם).
  2. ספר דברים (פרק ה – עשרת הדברות) מקשר את מצוות השבת ליציאת מצרים ("וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים" יציאת מצרים מבטאת בהקשר זה את התנגדותו של אלוהים לרעיון האדנות והשלטון באחרים). תכלית השבת הינה ההבנה כי כל אדם הוא אובייקט לעצמו וחל איסור להתייחס אליו כסובייקט עבור אחר. השבת מסמלת את הגבלת שלטונו של האדם באנושות.
  3. פרק לא בספר שמות (מעמד הר סיני), מציג את תכלית השבת כאות לברית הפרטיקולרית של העם היהודי עם אלוהים.
  4. בספר ישעיהו מודגש היבט העונג והכבוד של יום השבת: "אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג".

הרובד החז"לי: חז"ל יוצקים בפרשנותם תוכן קונקרטי למצוות השבת לאור העושר הרעיוני המבוטא ברובד המקראי. כך, לאור תכלית השבת על פי שמות כ, חז"ל קובעים כי תוכנו של איסור מלאכה הינו האיסור לעבור על אחת מל"ט המלאכות שעשו הלווים במשכן (בהסתמך על סמיכות הפרשיות בין עשרת הדברות ומלאכת המשכן). לכאורה מדובר ברשימת הלכות טכניות אולם מעבר לרובד הפורמליסטי, מדובר במלאכות שתכליתן היא קידום שליטתו של האדם בעולם ועל כן חז"ל קובעים שאותן מלאכות נאסרו בשבת, כדי שהאדם יבין את מגבלת כוחו לשלוט בעולם. ביטוי נוסף לרעיון זה מצוי בקטגוריה החז"לית של "מלאכת מחשבת", לפיה רק פעולה שהאדם התכוון לעשותה נאסרה בשבת (אם היא אחת מל"ט אבות מלאכה או תולדה שלהן), כיוון שפעולה מודעת ומכוונת היא ביטוי לשליטה בעולם.

ביטוי לתכלית השבת כהגבלת אדנותו ושלטונו של האדם באנשים, מופיע בהלכות גוי של שבת, המתירות להנות בשבת ממעשה (האסור בשבת) שגוי עשה עבור עצמו אך אוסרות על האדם לבקש מהגוי לעשות מעשה במיוחד עבורו.

ביטוי לתפיסת השבת כאות וברית מצוי בהלכה הקושרת בין תפיסת השבת כאות וברית ובין מוטיב העונג והכבוד של שבת: "ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים והן מפורשין על ידי הנביאים. שבתורה זכור ושמור. ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד" (הלכות שבת פרק ל, הלכה א).

לסיכום – השיעור מדגים כיצד פרשנות חז"ל הופכת את כללי התורה ביחס לשבת לברי קיימא באמצעות יציקת תוכן לאיסור המלאכה ולציווי השבת, לאור תכליותה וערכיה כפי שהם מוצגים ברובד המקראי.

מקורות נלווים

  1. משנה חגיגה א: ח ("הלכות שבת חגיגות והמעילות, הרי הם כהררים התלויין בשערה, שהן מקרא מעט והלכות מרובות")
  2. שמות כ: א-יד, כג:יב (הציווי על שבת בעשרת הדברות – השבת כסמל להגבלת שלטון האדם בעולם)
  3. דברים ה: ו-יט (הציווי על שבת בעשרת הדברות – השבת כסמל להגבלת אדנות ושלטון האדם על אנשים אחרים)
  4. שמות לא: יב-יח (הציווי על שבת במעמד הרב סיני – השבת כאות וברית)
  5. ישעיהו נח: יג-יד (השבת כיום של עונג וכבוד)
  6. רמב"ם הלכות שבת א:ח,ט,יז; כד: א-ב ; ל:א,ב,ג,ט (דוגמאות לפרשנות חז"ל להלכות שבת)
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics