בארי - קורסים מצולמים

תקצירי הרצאות ומקורות

מדריך זה מכיל תקצירים של ההרצאות המצולמות לקורסים השונים של בית הספר להוראת תרבות ישראל.

מטרת המדריך לאפשר למורי השלוחות ומנחי בארי להבין את תוכן ההרצאות וממילא את הפוטנציאל החינוכי שיש בהן לקראת עיבודן ושילובן בקורסים ובהשתלמויות.