/ מדרשיית הרטמן לבנות

מעורבות חברתית דתית פמיניסטית

"שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"מסכת אבות, א, ב

תוכנית מעורבות חברתית דתית פמיניסטית במדרשייה מבוססת ושואבת את ערכיה הן מתודעה פמיניסטית והן מעולם עשיר של מקורות יהודיים. כדברי שמעון הצדיק, אנו מאמינות כי עולם חינוכי אינו שלם, יציב ומתוקן ללא מקום משמעותי לגמילות חסדים ומעורבות חברתית.

תוכנית המעורבות החברתית מהווה ביטוי לפמיניזם דתי שיכול להתקיים מחוץ לכותלי בית הכנסת ובית המדרש. זהות יהודית ומחויבות דתית מחנכות אותנו לראות עוולות חברתיות, לקחת עליהן אחריות ולפעול לתקנן. המסורת היהודית מהווה תשתית לשיח על שאלות צדק וצדקה, פערים בחברה הישראלית, אחריות קולקטיבית, יחס לאחר, דאגה לסביבה ותיקון עולם.

בנוסף, עקרונות פמיניסטיים מובילים את תלמידות המדרשייה לפיתוח מנהיגות ויזמות במרחב הציבורי. הן לומדות על סוגיות חברתיות מרכזיות, נפגשות עם אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית, מזהות צרכים וכשלים ויחד הוגות פרויקטים ומבצעות אותם מתחילתם ועד סופם.

בין הפרויקטים: בניית סוכות למשפחות מעוטות יכולת, הפקות אירועי בת מצווה לבנות שלולא כך לא היו חוגגות, ירידי בגדים ותחפושות לפורים במקלטי נשים, שיעורי ריקוד לאימהות המגיעות דרך לשכות הרווחה, ועוד.

תוכנית מעורבות חברתית דתית פמיניסטית במדרשייה מחנכת את התלמידות לרגישות למערכות הכוח והפערים בחברה בכלל ולאי צדק וחוסר שוויון מגדרי ומעמדי בפרט, ומעניקה כלים לתרגם מודעות זו לעשייה.

עוד בנושא תוכניות מיוחדות - מדרשיית הרטמן לבנות

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics