/ תוכנית בארי

שיעור 2: ליבוביץ' והרטמן על תפילה

ד"ר רננה רביצקי פילזר היא המנהלת החינוכית של המרכז לזהות ישראלית יהודית במכון הרטמן, עמיתת מחקר, ראש בית המדרש במדרשיית הבנות ומרצה בתוכניות המכון השונות. בתפקיד קודם במכון שימשה כמנהלת שותפה של תוכנית "מלמדים" – תוכנית תואר שני להכשרת מורים למדעי היהדות מהארץ ומארה"ב, בשיתוף מכון הרטמן ואוניברסיטת תל אביב. בעבר מילאה תפקידי הוראה, ניהול וריכוז תכניות בבית מדרש "אלול". תחום עיסוקה האקדמי של רביצקי-פילזר הוא מחשבת ישראל ומדרש, והיא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת

שיעור זה הוא חלק מהקורס "הגות יהודית בעת החדשה" בהנחיית ד"ר רננה רביצקי פילזר. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

שיעור זה מוקדש לדיון בתפיסתם של דוד הרטמן וישעיהו ליבוביץ' את מקומה של התפילה במעשה הדתי. חלקו הארי של השיעור מוקדש להשוואת עמדותיהם ביחס לתפילה ולאחריו מוצגות השלכות פרקטיות שיש להבדל בין תפיסותיהם ביחס לשינוי נוסח התפילה והיענות לרצונן של נשים ליטול חלק במצוות שהן פטורות מהן ביחס לתפילה.

ביתר פירוט:

חלק א': תפיסתם של ליבוביץ' והרטמן את מקומה של התפילה במעשה הדתי:

ישעיהו ליבוביץ'
ליבוביץ' רואה בתפילה את הפעילות הדתית הריטואלית השכיחה והמחייבת ביותר. מטרת התפילה בעיניו, היא עבודת האל והיא אינה נועדה לקדם אינטרסים אישיים של המתפלל. עליה להיות 'תפילת חובה' – פרי חובה המוטלת על האדם ממקור חיצוני ו'תפילת קבע', שאינה פורקן לרחשי ליבו של האדם ואינה מבטאת את התנאים והמצבים המשתנים של הקיום האנושי (ראו מקור 1). ליבוביץ התנגד נחרצות לתפיסות המייחסות לתפילה מטרות מגוונות כשטיחת בקשות לפני האל, חינוך האדם, יצירת קהילה, דיאלוג עם האל, דבקות מיסטית ואף תיאורגיה (ראו מקור 2).

ליבוביץ' התנגד לייחוס משמעות למילות התפילה או תוכנה והבהיר מנגד כי עצם קיום החובה המוטלת על האדם להתפלל היא מהות כוונת התפילה, לקיים את מצוות האל. ביטוי לתפיסה זו מצוי באמירה קיצונית שלו, כי לתפילה היתה אותה המשמעות אילו הורתה לו ההלכה להתפלל שלוש פעמים ביום מתוך מדריך הטלפונים של העיר ניו-יורק במקום מתוך הסידור.

תפיסתו זו באה לידי ביטוי גם ביחסו של ליבוביץ' לשאר המצוות, אותן יש לקיים "לשמן", ללא כל מטרה או תכלית. לשיטתו, אדם שמזדהה עם המצוות שהוא עושה ומוצא בקיומן ערכים נוספים הרלוונטים לחייו, הופך בעיניו את הדת לפולחן האדם, סוג של עבודה זרה.

באותו אופן הוא תקף גם את האמונה האינסטרומנטלית, שהופכת את התורה לאמצעי במקום תכלית. ביטוי לכך מצוי בתשובות שהשיב על שאלת האמונה נוכח משבר או שמחה, בהן הדגיש כי אין קשר בין אמונה לבין מעשיו של אלוהים. (דוגמא לכך בתשובתו לשופט חיים כהן שאמר שאיבד את האמונה באלוהים בעקבות השואה. על כך ענה ליבוביץ' שגם קודם לכן כהן לא האמין באלוהים, אלא ב'עזרת אלוהים'. אמונתו היא אינסטרומנטלית ולא ל'שמה' ועל כן התערערה בעקבות השואה).

באותה רוח, סלד ליבוביץ' מייחוס קדושה לכל דבר הנמצא במציאות אשר הוא אינו אלוהים. התנגדות זו כללה גם את התפילה בכותל, שקידשה לא את כוונת המתפלל לעבוד את ה' אלא את מקום התפילה עצמו.

דוד הרטמן
הרטמן ראה בתפילה ביטוי לקשר האינטימי המאפיין את יחסי ברית השותפות שבין האדם לאל. הוא מזהה בבקשות האנושיות של התפילה את תחושת האחריות הגלומה במצוות הברית. חיזוק לכך הוא שואב ממייסי התפילה עצמם, אנשי כנסת הגדולה, שלאחר החורבן ועם הפסקת הנבואה, לקחו על עצמם אחריות להמשיך את הדיאלוג האינטימי בין אלוהים לעם ישראל בכינונם את סידור התפילה. הרטמן אף הולך צעד נוסף בטענו כי התפילה היא לא רק המשך ותחליף לקרבנות אלא גם המשך ותחליף לנבואה, במובן זה שהיא מביאה את המתפלל לדעת את מקומה המרכזי של עשיית צדק בעולם ודוחפת אותו למעשה אקטיבי מוסרי.
יחסו של הרטמן לתפילה מובן גם לאור תפיסתו באשר למשמעותן של המצוות. הרטמן טוען כי דרישת המסורת היהודית מהאדם לקיים מצוות היא דרישה מכבדת. אין היא תובעת ציות אילם, אלא משדרת תחושת מסוגלות והעצמת האדם. כך, אין מקום לרתיעה ולמורא מול הנוכחות האלוהית אלא לחוויית הזמנה להשתתף בעולם המצוות והתפילה. יתר על כן, הוא ראה בבקשות המשולבות בתפילה כמסר לאדם ששבריריותו וסופיותו אינן סותרות את אחריותו וגם הן חלק מהברית.

דוד הרטמן מתפלמס במפורש עם עמדתו של ליבוביץ' בשלושה נושאים – כוונה, קבע ואינטימיות:

 • כוונה – בניגוד לליבוביץ', הרואה בתפילה כחובה דתית שיש למלאה על מנת לצאת ידי חובת קיום המצווה "לשמה", הרטמן רואה בתפילה סוג מיוחד של מצווה, שעניינה הוא הזדהות אישית ופנייה למרום שבונה קשר וברית עם האל. ביטוי לכך הוא מוצא בקביעת המשנה במסכת ברכות כי אבל וחתן פטורים מן התפילה בשל הנסיבות הרגשיות שבהן הם נתונים. מכך הוא מסיק כי התפילה דורשת את כוונת הלב והרגש.
 • תפילת קבע – ליבוביץ' הילל את הדפוסים הקבועים של התפילה, והתנגד לרעיון של תפילה ספונטנית היוצאת מן הלב, עד כדי כך שלא הגדירה כלל כתפילה. לעומתו, הרטמן תובע איזון בין קבע ותחנונים, בין חובה ורשות, בין מצוות אנשים מלומדה לבין חוויה דתית. התפילה לדידו אינה תודעת חובה אלא ביטוי של אמונה וקשר (ראו מקור 3).
 • האינטימיות של התפילה – בעוד שליבוביץ' רואה בתפילה דוגמה לאופן בו נבנית ההלכה כולה מתוך קיבוציות התודעה הדתית, הרי שבעיני הרטמן מיייצגת התפילה נטייה נגדית בהלכה, המעודדת יוזמה ואחריות של היחיד המקבל מקום בתוך המערכת ההלכתית הציבורית. הרטמן רואה בתפילה כשיחה אינטימית של האדם עם האל ורואה בתפילת הבקשה ביטוי לצורך של בני הברית אוהבי ה' להשתתף עם האלוהים במצבם האנושי הכולל.

חלק ב: השלכות פרקטיות שיש להבדל בין תפיסותיהם התיאולוגיות השונות של הרטמן וליבוביץ':

שינוי נוסח התפילה והיענות לרצונן של נשים לקחת חלק במצוות שהן פטורות מהן.

דוגמה ראשונה: עדכון נוסח התפילה בהתאם לנסיבות המשתנות (תפילת נחם בתשעה באב):
תפילת 'נחם', המופיעה בסידור כתוספת לתפילת שמונה עשרה בצום תשעה באב, פותחת במילים " נַחֵם ה' אֱלֹהֵינוּ אֶת אֲבֵלֵי צִיּוֹן וְאֵת אֲבֵלֵי יְרוּשָׁלַיִם וְאֶת הָעִיר הָאֲבֵלָה וְהַחֲרֵבָה וְהַבְּזוּיָה וְהַשּׁוֹמֵמָה… וְהַשּׁוֹמֵמָה מֵאֵין יוֹשֵׁב…". עולה השאלה האם יש טעם להתפלל תפילה שכזו, על ירושלים החרבה והשוממה, בעידן שבו ירושלים עיר בנויה ושוקקת חיים? ובאופן כללי: מה עושים כאשר סותרות מילות התפילה את הריאליה?

ליבוביץ סבור כי אין לתקן ולשנות את הנוסח התפילה לשם התאמתה לצרכי האדם, לרוח הזמן או לערכים מוסריים או אסתטיים. לכן אין להשמיט תפילות מהסידור וגם לא להוסיף תפילות חדשות כמו תפילה לשלום המדינה.

לעומתו, הגיב הרטמן באופן שונה לגמרי והציע לשנות או להשמיט את תפילת 'נחם' מסידור התפילה המודרני ולהוסיף אליו את התפילה לשלום המדינה. הוא ביסס קביעתו בהסתמך על מדרש תלמודי ממסכת יומא, המתאר כיצד ירמיה ודניאל משנים מנוסח פניית האבות לאל, ומשמיטים ממנו חלק מהתארים המרוממים אותו, כיוון שחשו שאינם מתאימים לנסיבות חייהם (חורבן והעדר הצלה אלוהית). בסיום המדרש מסביר ר' אלעזר את החלטתם לשנות את התפילה בכך שלא רצו לכזב באל (לא רצו לשקר לו) והכנות הכריחה אותם לשנות את נוסח התפילה ולהתאים אותו לנסיבות חייהם (ראו מקור 4). ממדרש זה למד הרטמן כי המציאות ההיסטורית ונסיבות החיים צריכות להשפיע על השפה הדתית.

דוגמה שנייה: רצונן של נשים לקחת חלק בתפילה ובמצוות שהן פטורות מהן.
על פי ההלכה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. אולם, עולה השאלה האם הן יכולות לקבל על עצמן קיום מצוות אלו מרצונן?

ליבוביץ' סבר שלא. בהתבסס על תפיסתו את מהות המצוות כקיום חובה דתית המוטלת על האדם ללא כל תכלית אחרת (מלבד עצם הקיום), הוא מסביר שיהיה זה חסר טעם מבחינה דתית לקיים מצוות שהנשים לא מצוות על עשייתן. כך, מצד אחד אין הוא דוחה את מעמדן הרוחני של נשים אולם אין הוא פותח להן פתח להצטרף לחלק גדול ממערכת החיים הדתיים (ראו מקור 5).

דוד הרטמן מתייחס ברצינות רבה למשמעות הפטור של הנשים שגורם להן להיות, לדבריו, קאסטה רוחנית דתית נפרדת. היעדר גישה ישירה למנגנונים של התרבות מונע מנשים להיות יוצרות פעילות של התרבות וגם בממד דתי פנימי – הן אינן נחשפות להתפתחות רוחנית אישית וקהילתית ולא יכולות להיות יוזמות, כובשות או בונות. את המצב הזה ניסה הרטמן לשנות, קודם כל באופן אישי כאשר הצטרף לקהילה ההלכתית-שוויונית שהקימה בתו.

מקורות נלווים

 1. ליבוביץ', במאמר שכתב על התפילה בספרו: 'יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל' – הבחנתו של ליבוביץ' בין שתי משמעויות שונות ומנוגדות של התפילה:
  "האחת היא תופעה אנושית פסיכולוגית: ביטוי לדחף נפשי עצמי של האדם… פעולה שהאדם עושה אותה למענו, לסיפוק צרכיו – ואין בנדון זה הבדל בין צרכים גשמיים, אינטלקטואליים או נפשיים. זוהי תפילה להנאתו של האדם – שירות שהוא עושה לעצמו, עבודה שהוא עובד את עצמו, ואין בה מאומה מעבודת הבורא, מקבלת עול מלכות שמים;"
  "שונה ממנה לחלוטין התפילה המגובשת בסידור… 1) היא תפלת-חובה, זאת אומרת: לא תפלה שהאדם דורש להתפלל אותה אלא תפלה שהוא נדרש להתפלל אותה, לא תפילה שהוא יוזם אותה אלא תפילה המוטלת עליו; 2) היא תפלת-קבע, זאת אומרת: אין היא משתנית בהתאם לתנאים ולמסיבות ולמצבים – האובייקטיביים או הסובייקטיביים – שבהם נתון המתפלל."
 2. אחד מכותבי המכתבים הרבים שנכתבו לליבוביץ' על מנת לשאול לעמדתו בנושאים שונים או להגיב לדבריו, עוסק במטרת התפילה, וכך הוא טוען: "אני מתפלל בשעה שנפשי מתעטפת עלי! אינני זקוק לא לסידור ולא לבית כנסת, לא לחז"ל ולא לתורה שבעל פה".
  הכותב רואה בתפילה מעשה ספונטני רגשי. תשובתו של ליבוביץ' חריפה: "מה שאתה מכנה בשם 'תפילה', אין לו כל משמעות דתית וספק אם בכלל יש לו משמעות מעבר להיותו ספורט אמוציונאלי. אם אתה מתפלל בשעה שנפשך מתעטפת עליך – הרי אתה מתכוון להנאתך, למתן סיפוק לצרכיך הנפשיים, בדומה למי שמתכוון להתרוממות הרוח על ידי שמיעת מוזיקה או על ידי צפייה בטלוויזיה כיצד חוליגן אחד בועט בכדור נגד חוליגן אחר".
 3. תלמוד בבלי ברכות כו, עמוד ב
  "תפילות אבות תיקנום, ואסמכינהו רבנן אקרבנות"

  בתלמוד, במסכת ברכות, ישנה מחלוקת על מקור חובת תפילת הקבע – האם יש לתלותה בתפילותיהם הספונטניות של אבות האומה – אברהם, יצחק ויעקב, או שיש לראות בה תחליף לקרבנות לאחר החורבן. מסקנת הסוגייה משלבת: 'תפילות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות". המקור לרעיון התפילה הוא התפילה האישית הספונטנית של האבות אולם סדרי התפילה, זמניה ודפוסיה נלמדים מן הקרבנות. הרטמן מזכיר כי יש לזכור את האיזון בין שני הלכי הנפש, ולא לאפשר לתפילת החובה והקבע להשתלט על המרחב כולו.

 4. תלמוד בבלי, מסכת יומא, סט, ע"ב
  "דאמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה.
  אתא [בא] משה, אמר (דברים י, יז): "האל הגדול הגבור והנורא"
  אתא [בא] ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו?! לא אמר נורא. [על פי ירמיה לב, יח: "האל הגדול והגבור"]
  אתא [בא] דניאל אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו?! לא אמר גבור. [על פי דניאל ט, ד: "האל הגדול והנורא"]
  אתו אינהו [באו הם] ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו – שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים; ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקב"ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות.
  ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה?
  אמר רבי אלעזר: מתוך שיודעין בהקב"ה שאמתי הוא לפיכך לא כיזבו בו"

  משה רבנו מתאר בתפילתו את האל בשלושה תארים מרוממים – 'האל הגדול, הגיבור והנורא' (דברים י, יז). ביטויים אלו מתייחסים בהקשר המקראי לכוחו הגדול של האל הנוחל ניצחון על במת ההיסטוריה. אבל ירמיהו ודניאל לא חוו את הניצחון הזה. הם ראו "נכרים מקרקרין בהיכלו, שמחים בחורבן המקדש ומשעבדים את בניו, עם ישראל". ההתנסות ההיסטורית שלהם לא תאמה את תיאורו של משה את הכוח האלוהי. הם חוו חורבן וחוו את האל כחסר כוח הצלה. לכן, לפי ר' יהושע בן לוי בתלמוד, בפנייתם אל האל, הם משמיטים חלק מן התארים המרוממים. (כמובן שבמקור דניאל או ירמיה לא השמיטו כלום. הם פשוט השתמשו במילים שונות ממילות משה, אבל ר' יהושע בן לוי אוסף את התפילות השונות ומספר לנו סיפור שלם על השמטה ומחאה כדי להעביר מסר). איך העזו, שואל ר' אלעזר (ראו שורה אחרונה בטקסט) למחוק מילים מן התפילה ולשנות מן המטבע שטבעו חכמים? הסיבה פשוטה: כיוון שלא רצו לשקר לאל והכנות הכריחה אותם לשנות את נוסח התפילה ולהתאים אותו להתנסות שלהם.

 5. ליבוביץ, מאמר על מעמדה של האשה
  יש רבים, וביניהם נשים דתיות, שתופסים את הבעיה מבחינת המערכת של מצוות-עשה שחלות על הגבר ולא על האשה, ויש רואים בפטור האשה מהן משום השפלה או קיפוח – ועכ"פ משום הנמכת קומתה של האשה במציאות הדתית, מעין הרחקת האשה מעבודת ה'. תפיסה זו מוטעית מעיקרה: המצוות הללו אינן מעשים שיש להם משמעות מצד עצמם, שבגללה הם מוטלים כחיובים על הגבר, אלא כל משמעותם אינה נובעת אלא מזה שהתורה קבעה אותם לחיובים למי שהיא מחייבת במעשים אלה; אלמלא חיוב זה היו חסרי משמעות. לשון אחר: המעשים הללו אינם עבודת ה' אלא במידה שהתורה מחייבת את האדם בהם. נמצא, שאם אדם שלא חוייב בהם מקיימם מרצונו-הוא – אין בזה כלל משום עבודת ה' אלא רק מעין ספורט.

עוד בנושא הגות יהודית בעת החדשה - רננה רביצקי פילזר

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics