/ תוכנית בארי

שיעור 1: ליבוביץ' והרטמן על דת ומוסר

ד"ר רננה רביצקי פילזר היא המנהלת החינוכית של המרכז לזהות ישראלית יהודית במכון הרטמן, עמיתת מחקר, ראש בית המדרש במדרשיית הבנות ומרצה בתוכניות המכון השונות. בתפקיד קודם במכון שימשה כמנהלת שותפה של תוכנית "מלמדים" – תוכנית תואר שני להכשרת מורים למדעי היהדות מהארץ ומארה"ב, בשיתוף מכון הרטמן ואוניברסיטת תל אביב. בעבר מילאה תפקידי הוראה, ניהול וריכוז תכניות בבית מדרש "אלול". תחום עיסוקה האקדמי של רביצקי-פילזר הוא מחשבת ישראל ומדרש, והיא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת

שיעור זה הוא חלק מהקורס "הגות יהודית בעת החדשה" בהנחיית ד"ר רננה רביצקי פילזר. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

שיעור זה מוקדש לדיון בהשקפתם של הרב פרופ' דוד הרטמן ופרופ' ישעיהו ליבוביץ' על אודות יחסי הדת והמוסר ביהדות. בפתח השיעור משרטטת רננה קווים ביוגרפיים והגותיים לדמותם של ליבוביץ' והרטמן, תוך הנגדה בין השקפות עולמם בתחומים שונים.
חלקו הארי של השיעור מוקדש להשוואת תפיסותיהם באשר לשאלת הדת והמוסר והיחס ביניהם. בבסיס ההשוואה ניצבים שני סיפורים מקראיים המעמידים את שאלת היחס בין דת למוסר במרכזם: סיפור עקידת יצחק וסיפור הפיכת סדום.

1. סיפור עקדת יצחק (בראשית כב)

הסיפור המקראי על עקדת יצחק הינו סיפור מאתגר המעורר שאלות מוסריות ותיאולוגיות קשות. ליבוביץ' ראה בסיפור העקדה מודל לאופן הראוי של האמונה באל. אמונה של ציות, הקרבה והכנעה, זו הנכונה להכפיף את מכלול הרצונות והנטיות האנושיים מפני התביעה האלוהית. נכונותו של אברהם אבינו, אבי המאמינים, להקריב את בנו יחידו למען אלוהיו, מבטאת את אידאל האמונה מסוג זה. תפיסה זו באה לידי ביטוי מובהק במאמר שכתב על אברהם ואיוב, בו מציג ליבוביץ' שני דגמים של אמונה ויראת ה', המיוחסים לאברהם: דגם א' – עבודת ה' כפונקציה אנושית חברתית (אמונה מתוך רצון לקידום אינטרס ותועלת שהאמונה תביא עימה – ראו מקור 1); דגם ב' – עבודת ה' שאינה למטרת השגת תועלת ואינטרסים אישיים, כמו זו הבאה לידי ביטוי בעקידת יצחק (ראו מקור 2). ליבוביץ' סבור כי אמונה בה' מדגם א' יוצרת מצב בו האל הוא אמצעי וכלי לשירות האדם ועל כן גינה עבודת ה' מסוג זה, עד כדי הגדרתה כעבודה זרה, בה עובד האדם את עצמו. לעומת זאת דגם ב' של עבודת ה' מעמיד את האל במרכז כמטרה והאדם משרת אותה. סיפור העקידה מסמל עבור ליבוביץ רגע של הכרעה בין שני ערכים מתחרים: עבודת האל או עבודת האדם. בחירת אברהם בעבודת האל היא זו שהגדירה אותו ירא אלוהים ומסמלת את אופן עבודת ה' הראוי (ראו מקור 3).

דוד הרטמן קרא תיגר על תיאולוגיית העקידה. הוא סרב לקבל את האבחנה החדה בין דת ומוסר ואת הדרישה לבחור ביניהם ולהעמיד רק ערך עליון אחד. אל מול 'תיאולוגיית העקידה' פיתח הרטמן את 'תיאולוגיית הברית' המעמידה במרכז את האוטונומיה האנושית ואת האינטימיות והשותפות שבין האל והאדם. אלוהים שבחר לכרות ברית עם האדם, מזמין אותו לשותפות שבה יש ערך לדעתו ולאנושיותו. בניגוד לליבוביץ', העדיף הרטמן דווקא את דגם א' של עבודת האלוהים, הקושר בין דת ומוסר ורואה באמונה פונקציה אנושית חברתית (מקור 4). הרטמן כינה מודל זה בשם "מודל הברית"- בה האדם, שנברא בצלם אלוהים, נתפס כישות מועצמת לצד האל. ברית זו היא בעלת אופי של שותפות, בה אלוהים מוותר על הכח והסמכות המוחלטים וחולק אותם עם האנושות. במסגרת יחסי הברית בני האדם צריכים לקחת אחריות על חייהם ועל העולם והם מוזמנים ונדרשים לשמור על הרציונליות והמוסריות שלהם ולתבוע מאלוהים לנהוג לפיהם. ההזמנה להשתמש ביכולות האנושיות כוללת גם את הקריאה ליטול אחריות ולפרש את התורה על מנת לבנות ולעצב את תוכן התורה והברית. השלב האחרון בברית זו הוא הציונות ושיבת היהודים לקיום מדיני, המבטאים בעיני הרטמן צעד נוסף באחריות שלוקח היהודי על הגשמת הברית המשותפת. המטפורות בהן השתמש הרטמן להסבר רעיון הברית הן מערכות יחסים של שותפות ולא של כפיפות עבד לאדונו (ראו מקור 5).

2. סיפור הפיכת סדום (בראשית יח)

סיפור הפיכת סדום מתאר את קריאת התיגר המוסרית התקיפה של אברהם כנגד החלטתו של אלוהים להשמיד את סדום (ראו מקור 6). דוד הרטמן ראה בסיפור סדום מודל ואבן יסוד לכינונה של ברית השותפות בין האל לאדם. הסיפור מבטא בעיניו את עמידתו הראויה והלגיטימית של אברהם כנגד החלטתו של אלוהים להפוך את סדום כולה, שנראתה ונתפסה בעיניו כלא מוסרית. אברהם משמיע את קולו, ואלוהים מקבל את טיעוניו ותביעתו לנאמנות לעקרונות מוסר אוניברסליים. ליבוביץ' מתנגד לתפיסתו של הרטמן ומבקר אותו על כך: לשיטתו מי שבוחר לשים את המשקל על המוסריות אל מול האל ולא רק על הדתיות – מרוקן את הדת מאמונה ועושה רדוקציה של הדת למוסר. אולם הרטמן סבר בדיוק ההפך, כי הכרה בקיומם של המוסר והדת זה לצד זה, מפרה את החשיבה הדתית והמוסרית. הוא התנגד לגישתו של ליבוביץ' וביקר אותה בטענה שהיא עלולה לרוקן את הדת ממשמעות, וכמעט להופכה לקריקטורה של המתנגדים לדת, שלא רואים בה נשמה ומשמעות אלא ציות מוחלט וכניעה.

מקורות נלווים

 1. ישעיהו ליבוביץ, "אברהם ואיוב", יהדות , עם יהודי ומדינת ישראל, עמ' 391 – 392.
  "נמצאת יראת שמיים אמצעי לשלום האדם ולתיקון החברה, וביסוסה בלב האדם מותנה בהבנת הטובה שהיא מביאה לו. האדם ומציאותו הם התכלית והשם יתברך כביכול משרתו של האדם הממונה על בטחון הפרט והכלל".
 2. ישעיהו ליבוביץ, אברהם ואיוב, יהדות , עם יהודי ומדינת ישראל, עמ' 391 – 392:
  "היראה שהביאה את אברהם אבינו למעשהו – להשכים בבוקר, לחבוש את חמורו, לקחת בידו את האש ואת המאכלת, לקחת אתו את יצחק בנו, לשים עליו את עצי העולה וללכת עמו אל המקום אשר אמר לו האלוהים – אינה באה מציפייה לטובה הצפונה לאדם במעשה זה או מחשש לרעה הנגרמת על ידי הימנעות ממנו… במקרה זה אין יראת ה' מתבטאת אלא ביכולתו של אברהם לבטל את כל הערכים האנושיים… מפני פחד ה' ומהדר גאונו."
 3. בראשית כב
  וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי. יב וַיֹּאמֶר אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָּה כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי".
 4. דוד הרטמן, שונא שקרים ה', עמ' 15 – 16.
  במודל זה (מודל הברית) דמות האדם הדתי אינה מתמצה בכניעות ובתחושת אפסות מול פני אל אינסופי מצווה וכול יכול. תחת זאת, שבה אלינו רוחם המפותחת והחיונית של חז"ל, אשר הבינו כי יישום הרצון האלוהי… מצריך תדיר הפעלה מלאת תוקף של עצמאותנו האינטלקטואלית. הברית הכרותה בין האל לעם ישראל אינה רק קריאה לציות ללא תנאי; לא פחות מכך, היא קריאה להעצמה של היכולת האנושית ולאישור שלה.
 5. דוד הרטמן, מסיני לציון, עמ' 18-17
  כיוון שיחס הברית הינו יחס של אהבה, ביטויו הנאות אינו במטאפורת המלכות, אלא במטאפורה מקראית אחרת: כזו של איש ואשתו. נישואין הינם הזמנה לרקום יחס של קירבה ואינטימיות, שאינו מבטל את עצמיותו של אף אחד משני השותפים… ה'אני' מוסיף להיות אוטונומי… המטאפורה של האל כמורה ובני אדם כתלמידיו – הכובשת לה מקום מרכזי בתקופת חז"ל – גם היא כלי נאות לתיאורו של יחס הברית. האל כמורה מעודד את תלמידו לחשוב מחשבה עצמאית ולקבל עליהם אחריות אינטלקטואלית לאופן הבנתה ויישומה של התורה… אין מדובר כאן במסגרות של שלטון מוחלט של אחד מבעלי הברית בזולתו, אלא במסגרות המכירות בערכם של שני השותפים, כאשר לשותף האנושי ניתן לחוש כבוד עצמי ולפתח סגולות של אחריות.
 6. בראשית יח
  וַה' אָמָר הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה. יח וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ. יט כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט… כג וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע. כד אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר הַאַף תִּסְפֶּה וְלֹא תִשָּׂא לַמָּקוֹם לְמַעַן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם אֲשֶׁר בְּקִרְבָּהּ. כה חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה לְהָמִית צַדִּיק עִם רָשָׁע וְהָיָה כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע חָלִלָה לָּךְ הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט.

עוד בנושא הגות יהודית בעת החדשה - רננה רביצקי פילזר

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics