שיעור 7: מהו טקסט יהודי?

טקסט כדיאלוג סינכרוני ובין-דורי

שיעור זה הוא חלק מהקורס "מסורת ותרבות פרשנית" בהנחיית פרופ' אבי שגיא. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

בשיעור זה נחזור ונעיין בשאלת משמעותו של הטקסט. לכאורה טקסט הוא צירוף של מילים כתובות או מילים הנהגות בעל פה, ותו לא. לפי תפיסה זו הטקסט הוא יסוד קבוע ובלתי משתנה. במסגרת שעור זה נכיר תיאוריות הרמנויטיות הטוענות שתפיסה זו של הטקסט שגויה, שהרי טקסט קיים תמיד רק במסגרת רפובליקת הקוראים שלו. נבחין בין הסינטקס, היינו כללי התחביר לבין הסמנטיקה – הקשר המשמעות. הסינטקס מוכר על ידי כללי התחביר אבל המשמעות מותנית לא רק בסינטקס, אל גם בהקשר החברתי-תרבותי. המיתוס על אדיפוס נקרא אחרת על ידי היוני הקדום, ועל ידי האדם המודרני שלמד את פרויד והושפע ממנו. טענות כלליות אלה עולות בעצמה יתירה ביחס לשאלת משמעותו של הטקסט היהודי.

במסגרת שעור {חסר ההמשך}

מקורות נלווים

  1. אבי שגיא, טקסט ומשמעותו במסורת היהודית