'אתה בחרתנו' – עיונים בנושא בחירת ישראל

הקדמה לנושא

מדור המוקדש לנושא 'אתה בחרתנו?'

׳בחירת ישראל׳ הוא מהרעיונות הנפוצים והמושרשים ביותר במסורת ישראל, מן המקרא ועד ימינו. הוא בא לידי ביטוי משמעותי ומקיף ביותר בספרות חז״ל, בתפילה, בהגות ובמקורות רבים אחרים. רעיון הבחירה נסך תקווה בלב אנשים שהשתייכו לקבוצת מיעוט בתקופות קשות, והעניק להם תחושת ערך. אך בה בעת רעיון זה גם הוביל לתפיסה היררכית של האנושות, ולעתים אף לווה בקסנופוביה חריפה ושלילת האחרים.

אלא שסגולת ישראל, כמו רעיון הבחירה בכלל, אינו אחד. הוא התפרש באופנים רבים ומגוונים לאורך הדורות. במדור זה אנחנו מבקשים לתת סימנים באותם צמתים מרכזיים בהתפתחות פרשנית זו ואף להציע עיון מחדש במשמעותם כיום.

אולם דיוננו אינו רק הסטורי. מתוך העיון אנו מבקשים לבחון האם ובאלו מובנים רעיון הבחירה וסגולת ישראל רלוונטי ומשמעותי עבור יהודים בדורנו. האם המונח מזיק לאפשרות של יהדות הומניסטית? ושמא הוא פורה וראוי? האם צריך לפרשו מחדש? האם ניתן לעשות זאת?

מאמרי המדור בוחנים סדרה של מופעים מודרניים של הבחירה: החל ביהודי ארה״ב (נעמי זיידמן), החברה החרדית (אושרי זיגלבוים) וכלה בציונות הדתית (כריסטוף שמיט ומרדכי מילר). מתוך עיוניהם השונים עולה הצורך הדחוף לחשוב על תפקודה של קטיגוריית הבחירה בעולמנו ושל שימושיה והשלכותיה הדתיים, החברתיים והפוליטיים, הן על ה׳עצמי׳ והן על ה׳אחר׳.

השארת תגובה