אודות

כתב העת 'ראשית', שנתון אינטרנטי למדעי היהדות בהוצאת מכון הרטמן. העורכים: אדם אפטרמן • שמואל הר • קלייר סופרין • רונית עיר שי • ישי רוזן צבי.

׳ראשית׳ הוא כתב עת אקדמי ושפיט של מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית של מכון שלום הרטמן.

ב'ראשית' מתפרסמים מאמרים של חוקרי מדעי היהדות בארץ ובחו"ל בעברית ובאנגלית.

מטרתו להוציא לאור מאמרים, בכל תחומי מדעי היהדות, שהם בעלי משמעות לשאלות היסוד של הקיום היהודי. בהתאם למטרות אלו יתקבלו רק מאמרים שיעמדו בשני התנאים הבאים: קודם כל, שהם יהיו חמורים ומוקפדים מבחינת הרמה האקדמית, כלומר מבוססים על עבודה טקסטואלית והיסטורית מלאה. שנית, שהם יהיו לא רק מקצועיים, מעניינים וחדשניים אלא גם משמעותיים. על כותבות המאמרים להסביר במפורש, הן במכתב הפנייה והן במאמר עצמו, ׳מאי נפקא מינא׳, מה משמעות הגילוי לאופן שבו אנחנו חושבים על היהדות ועל היהודים.

כתב העת יוצא כגיליון אחת לשנה במתכונת אינטרנטית ומפרסם מאמרים בעברית ובאנגלית במשך השנה. כל מאמר יישלח לביקורת עמיתים אנונימית. כתב העת נמצא ברשימת ׳מפתח חיפה׳ לכתבי עת עבריים.

הגשת כתבי יד

יש להעלות את כתב היד ושני תקצירים – באנגלית ובעברית – כאן כשהם ערוכים ומותקנים לפי ההוראות. המחברים יקבלו קובץ סופי בפורמט PDF של מאמרם. האחריות לדעות המובעות במאמרים היא על המחברים.

כתובת המערכת: 'ראשית', מכון שלום הרטמן, ת.ד. 8029, ירושלים 9108001.

לכל שאלה יש להיות בקשר עם שמואל הר.

כרך ד | תש"ף

שער קדמי

חזקי שוהם

בת מצווה, הגירסה הישראלית: ממסיבה לטקס חניכה?

אריאל פיקאר

'מלאכת מחשבת אסרה תורה': הגדרת איסור מלאכה בשבת בספרות חז"ל והשלכותיה על עולם טכנולוגי מודרני

עדיאל שרמר

הלכה, מציאות ושיקולי הדעת בפסיקת ההלכה: הפולמוס על הקריאה בתורה מחומשים בספרות ההלכה מימי הביניים

שרגא בר־און

בין תלמוד תורה לצדק חברתי באגדה תלמודית אחת

פיני איפרגן

הנס יונס: פורטרט פילוסופי

רונית עיר־שי

תאולוגיה והלכה בפמיניזם היהודי: סקירת מחקר

 

משולחנם של חוקרים:
פרקים נבחרים מספרים שעומדים לצאת לאור בקרוב

 

ישי רוזן־צבי

מגוי קדוש לגוי של שבת: 'האחר' של היהודים – קווים לדמותו (הוצאת כרמל תשפ"א)

אביטל דוידוביץ'־אשד

על הבתולים: מין מגדר וזהות בתרבות היהודית באשכנז בימי הביניים (הוצאת כרמל תשפ"א)

מלילה הלנר־אשד ועמרי שאשא

"לאחוז בעץ החיים": שערים לספר הזוהר (הוצאת ידיעות ספרים תשפ"א)

תקצירים באנגלית + שער אחורי

כרך ב | תש"ע

יאיר לורברבוים
"נראתה הקשת בימיו?" – על אישיות האל במדרש

שגית מור
האתיקה של הפיצוי: "צדק מתקן" בספרות התלמודית לאור תאוריות מודרניות בדיני נזיקין

דרור ינון, ישי רוזן-צבי
תכשיטים גבריים – תכשיטים נשיים: מבט חדש על מעמדה הדתי של האישה במשנת חז"ל

אלי שיינפלד
חיי המצווה: הרמן כהן וביקורת החוק של פאולוס

צבי מרק
צדיק הנתון בלוע הסטרא אחרא: האדם הקדוש והמקום הטמא – על העלייה לרגל לקבר רבי נחמן מברסלב באומן בראש השנה

אלון דהן
"יחי אדונינו מורנו ובוראנו": האדם האלוהי, מאפייני המשיחיות החב"דית והפולמוס המלווה אותה

יקיר אנגלדר
תפיסת האדם ותפקידה של ההלכה בהגותו של החזון איש

לילך נתנאל
על פולמוס שהוחמץ: פרשת המפגש בין סופרי "הרומן החדש" הצרפתי ו"הרומן החדש" הישראלי; ירושלים, יוני 1966

אבי שגיא
פצועי תפילה: תפילה לאחר מות האל – עיון פנומנולוגי בספרות העברית

אבידֹב ליפסקר
מחשבת הגוף של אהרון אפלפלד: מ"מכוות האור" עד ל"הזעם עוד לא נדם"

כרך א | תשס"ט

יאיר לורברבוים
הקשת בענן: מנגנון שליטה בחרון

עדי אופיר
הולדת התיאוקרטיה מתוך האסון: שלוש תבניות של אלימות אלוהית במקרא

נחמה ורבין
עזה כמוות אהבה: מוות על קידוש השם כקנאות

ישי רוזן-צבי
"אבד תאבדון את כל המקומות": הפולמוס על חובת השמדת עבודה זרה בספרות התנאית

יאיר פורסטנברג
ביטול עבודה זרה: הדיאלוג של החכמים עם האלילות תחת הקיסרות הרומית

נעם זהר
מחיצות סביב מרחב תרבותי משותף: היחס לגויים ולצלמיהם על פי משנת עבודה זרה

עדיאל שרמר
אחים אחרים

אריאל פיקאר
מעמד הנכרי במדינת ישראל בפסיקת רבני הציונות הדתית

צבי מרק
"מה בין סיפורי לאותם שכל יד כותבת": על פשר ההתגלות בסיפור "גילוי אליהו" לש"י עגנון ועל דרך עבודתו בעיבוד סיפורים חסידיים

רוני מירון
ספרות, מציאות וטרנסצנדנציה: עיון במפעלו הפרשני של ברוך קורצווייל

צחי וייס
לדעת מבלי לדעת

יאיר ליפשיץ
גאולה מגולמת בגוף: עבר, עתיד ועבודת השחקן בהצגת "הגולם" של הבימה 

חזקי שוהם
"עשינו קצת מסורת": מסורת מומצאת ובעיית העבר בתרבות העברית 

אבי שגיא
בין "לכל איש יש שם" ל"שמי הוא שם תורמי": זלדה ויהודה עמיחי על דרכי עיצובה של הזהות

דרור ינון
איך להיות יהודי? על הקשר שבין זמן, זהות ותרבות