/ ראשית - עיונים ביהדות

ראשית - עיונים ביהדות

כתב העת של מכון שלום הרטמן

אודות

כתב העת 'ראשית', שנתון אינטרנטי למדעי היהדות בהוצאת מכון הרטמן. חברי המערכת: אדם אפטרמן • קלייר סופרין • רונית עיר שי • ישי רוזן צבי.

׳ראשית׳ הוא כתב עת אקדמי ושפיט של מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית של מכון שלום הרטמן.

ב'ראשית' מתפרסמים מאמרים של חוקרי מדעי היהדות בארץ ובחו"ל בעברית ובאנגלית.

מטרתו להוציא לאור מאמרים, בכל תחומי מדעי היהדות, שהם בעלי משמעות לשאלות היסוד של הקיום היהודי. בהתאם למטרות אלו יתקבלו רק מאמרים שיעמדו בשני התנאים הבאים: קודם כל, שהם יהיו חמורים ומוקפדים מבחינת הרמה האקדמית, כלומר מבוססים על עבודה טקסטואלית והיסטורית מלאה. שנית, שהם יהיו לא רק מקצועיים, מעניינים וחדשניים אלא גם משמעותיים. על כותבות המאמרים להסביר במפורש, הן במכתב הפנייה והן במאמר עצמו, ׳מאי נפקא מינא׳, מה משמעות הגילוי לאופן שבו אנחנו חושבים על היהדות ועל היהודים.

כתב העת יוצא כגיליון אחת לשנה במתכונת אינטרנטית ומפרסם מאמרים בעברית ובאנגלית במשך השנה. כל מאמר יישלח לביקורת עמיתים אנונימית. כתב העת נמצא ברשימת ׳מפתח חיפה׳ לכתבי עת עבריים.

הגשת כתבי יד

יש להעלות את כתב היד ושני תקצירים – באנגלית ובעברית – כאן כשהם ערוכים ומותקנים לפי ההוראות. המחברים יקבלו קובץ סופי בפורמט PDF של מאמרם. האחריות לדעות המובעות במאמרים היא על המחברים.

כתובת המערכת: 'ראשית', מכון שלום הרטמן, ת.ד. 8029, ירושלים 9108001.

לכל שאלה יש להיות בקשר עם דוד ויצ'נר.

גליונות קודמים

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics