תמכו בנו

אודות

כתב העת 'ראשית', שנתון אינטרנטי למדעי היהדות בהוצאת מכון הרטמן. העורכים: אדם אפטרמן • שמואל הר • קלייר סופרין • רונית עיר שי • ישי רוזן צבי.

׳ראשית׳ הוא כתב עת אקדמי ושפיט של מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית של מכון שלום הרטמן.

ב'ראשית' מתפרסמים מאמרים של חוקרי מדעי היהדות בארץ ובחו"ל בעברית ובאנגלית.

מטרתו להוציא לאור מאמרים, בכל תחומי מדעי היהדות, שהם בעלי משמעות לשאלות היסוד של הקיום היהודי. בהתאם למטרות אלו יתקבלו רק מאמרים שיעמדו בשני התנאים הבאים: קודם כל, שהם יהיו חמורים ומוקפדים מבחינת הרמה האקדמית, כלומר מבוססים על עבודה טקסטואלית והיסטורית מלאה. שנית, שהם יהיו לא רק מקצועיים, מעניינים וחדשניים אלא גם משמעותיים. על כותבות המאמרים להסביר במפורש, הן במכתב הפנייה והן במאמר עצמו, ׳מאי נפקא מינא׳, מה משמעות הגילוי לאופן שבו אנחנו חושבים על היהדות ועל היהודים.

כתב העת יוצא כגיליון אחת לשנה במתכונת אינטרנטית ומפרסם מאמרים בעברית ובאנגלית במשך השנה. כל מאמר יישלח לביקורת עמיתים אנונימית. כתב העת נמצא ברשימת ׳מפתח חיפה׳ לכתבי עת עבריים.

הגשת כתבי יד

יש להעלות את כתב היד ושני תקצירים – באנגלית ובעברית – כאן כשהם ערוכים ומותקנים לפי ההוראות. המחברים יקבלו קובץ סופי בפורמט PDF של מאמרם. האחריות לדעות המובעות במאמרים היא על המחברים.

כתובת המערכת: 'ראשית', מכון שלום הרטמן, ת.ד. 8029, ירושלים 9108001.

לכל שאלה יש להיות בקשר עם יוג'ין ד' מטנקי, מזכיר המערכת.

כרך ד | תש"ף

כרך ד' | תש"ף

שער קדמי

חזקי שוהם

בת מצווה, הגירסה הישראלית: ממסיבה לטקס חניכה?

אריאל פיקאר

'מלאכת מחשבת אסרה תורה': הגדרת איסור מלאכה בשבת בספרות חז"ל והשלכותיה על עולם טכנולוגי מודרני

עדיאל שרמר

הלכה, מציאות ושיקולי הדעת בפסיקת ההלכה: הפולמוס על הקריאה בתורה מחומשים בספרות ההלכה מימי הביניים

שרגא בר־און

בין תלמוד תורה לצדק חברתי באגדה תלמודית אחת

פיני איפרגן

הנס יונס: פורטרט פילוסופי

רונית עיר־שי

תאולוגיה והלכה בפמיניזם היהודי: סקירת מחקר

 

משולחנם של חוקרים:
פרקים נבחרים מספרים שעומדים לצאת לאור בקרוב

 

ישי רוזן־צבי

מגוי קדוש לגוי של שבת: 'האחר' של היהודים – קווים לדמותו (הוצאת כרמל תשפ"א)

אביטל דוידוביץ'־אשד

על הבתולים: מין מגדר וזהות בתרבות היהודית באשכנז בימי הביניים (הוצאת כרמל תשפ"א)

מלילה הלנר־אשד ועמרי שאשא

"לאחוז בעץ החיים": שערים לספר הזוהר (הוצאת ידיעות ספרים תשפ"א)

תקצירים באנגלית + שער אחורי