אנחנו והגויים: שינויים שעברו על מושג ה"גוי", ומה הם אומרים עלינו

הרעיון לחלק את העולם ל"אנחנו" ו"הם" אינו מובן מאליו. פרופ' ישי רוזן-צבי יצא לחקור את הגלגולים שעברו על משמעות המילה "גוי", והופתע לגלות התעלמות גורפת מכך במחקר

לא כל העמים במקרא קיבלו יחס דומה: יש עמים שנקראו "אחים", יש שעם ישראל היה גר בארצם, יש עמים שנלחמו בבני ישראל ויש כאלה שמצווה למחות אותם. לנוכח מגוון הזיקות לעמים אחרים המופיעות במקרא, פרופ' ישי רוזן-צבי סבור כי יש משהו מרדד בחלוקה המוכרת והנפוצה ל"יהודים" מחד גיסא ול"גויים" מאידך גיסא.

רוזן-צבי מבהיר כי החלוקה הבינארית בין "גוי" ל"ישראל" החלה רק בימי המשנה והתלמוד, אך היא הפכה כה שגורה עד שגם עולם המחקר הלך שבי אחריה – וכך איבד את הרצף הרבגוני של משמעות המילה "גוי".

בפרק השני בסדרה "שאלה של זהות: אנחנו והגויים", המשודרת בערוץ היוטיוב "באים אל הפרופסורים" של אלכס צייטלין, רוזן-צבי מציע לבחון התייחסות אחרת לחלוקה הדיכוטומית של "אנחנו" ו"לא-אנחנו".

מוזמנות ומוזמנים לצפות.

השארת תגובה