נתי קנטורוביץ'

נתי קנטורוביץ'

משתתף בסמינר: "עד הנה: סיפורה של יהדות ברית המועצות לשעבר"