תיאור הסמינר

סמינר זה יעסוק בהעמקה בסיפור היהודי שנושאים עמם/ן יוצאי/ות ברית המועצות לשעבר, מתוך תפיסה הרואה בסיפור זה תרומה מכרעת לחברה בישראל. מטרת הסמינר היא לחדד את קולם האישי של משתתפיו באמצעות כתיבה אישית אקדמית או ספרותית. במוקד הסמינר יעמדו סוגיות זהותיות, היסטוריות, סוציולוגיות והגותיות אשר יקבלו התייחסות בכתיבתם/ן של המשתתפים/ות וילובנו דרך הרצאות אורח/ת, דיונים ומשוב הדדי. תהליכי הכתיבה והעריכה יתקיימו בהובלת ד"ר חנה פנחסי ויאפשרו למגוון סוגות כתיבה להשתכלל במהלך הסמינר ולהבשיל לכדי פרסום אפשרי.

משתתפים

ד"ר אנה פרשיצקי
בוריס דולין
ד"ר נתי קנטרוביץ
דריה טאס
הילה גור-אריה
שלומית גולדין הלוי
יונתן דובוב
יוסי קליין הלוי
ד"ר חגית הכהן וולף
ליזה וסרמן סלוצקי
לאה שעאר
ד"ר אלכס ולדמן