לילך בן צבי

לילך בן צבי

עמיתת דוד הרטמן

לילך בן צבי מסיימת בימים אלו דוקטורט בביה"ס למדעי המדינה של אוניברסיטת חיפה, בתחום של פילוסופיה פוליטית. חוקרת הסכמה אזרחית ואת היכולת ליצור שיתוף פעולה אזרחי, תוך התמקדות במתחים השונים המתגלמים ביחסיה של הדמוקרטיה המודרנית עם קבוצות מיעוט, עם הרעיון הלאומי ועם המאמין המודרני. חוקרת אורחת במכון ללימודי ישראל של אוניברסיטת קונקורדיה. עוסקת בחינוך, חיפאית ואמא לחמישה.