/ ראשית - מיזם התנ"ך

למה ניתן לצפות מדפי "ממורה למורה"?

ממורה למורהצורך מרכזי של מורים רבים הוא סיוע בהכנת שיעורים. אנו מבקשים להיענות לצורך זה בעזרת אתר המסודר על פי פרקי מקרא. בכל פרק ישנן הצעה לשאלות שיכולות להוליך את לימוד הפרק ובצידן, הפניות לאתרים, למאמרים, לפודקסטים ולחומרי העשרה כמו – שירים, סרטונים ומפות.

בראש ההפניות מוצע המאמר הדידקטי (אם יש).
המאמרים הדידקטיים מכוונים למורים והם נועדו לסייע לבנות שיעורים מעניינים כשהמלמד והלומד מתלהבים מהכתוב, ומתקדמים ביכולותיהם לפענחו ולהידבר עימו. המאמרים נכתבו על-ידי מורי מקרא בחינוך הממלכתי ועבור מורים שכאלה.
הנחת היסוד של המאמר הדידקטי היא שהתנאים הנדרשים ליצירת שיעור משמעותי המדובב את התלמידים הם:
יצירתיות של המורה והשקעת מחשבה במה מתאים לה.ו ומה מתאים לכיתתה.ו. ללא עניין של המורה בכתוב ומעורבות בו, לא יתרחש תהליך למידה משמעותי. המאמר מבקש לעודד את המורים ליצור בעצמם, ועל כן אין הוא מציע שאלות של וידוא הבנה, בחישה בחומר, קישור לשיעור הקודם, הפעלות וכיו"ב. כל אלה יעמדו לפיתוח, טיפוח ו"תרגום" של המורה.
לאור תפיסת עולם זו, מבקש המאמר הדידקטי להציע למורים המעיינים שני דברים מרכזיים:
א. שאלות מסקרנות, המזמינות את הלומד למעורבות בכתוב, לצלילה אל הכתובים ולפיענוחם (ברמות פיענוח שונות). השאלות לעולם יפנו אל הטקסט (ולעיתים אל פרשנויות), ויזמינו את הלומד לחפש בכתוב את התשובות. לא פעם יהיו מספר אפשרויות לתשובה על השאלות, ועל כן יש בהן פוטנציאל לייצר דיון חיוני ופורה. המאמר הדידקטי מציע תשובות משלו לשאלות אלה.
ב. "סיפור", נרטיב לשיעור, שיש לו מבנה בעל משמעות. כך שאלה מובילה לשאלה, חיפוש יוצר קושי, תשובה יוצרת בעיה חדשה וכו'.
גם אם למאמר הצעות חשובות שמורים יחליטו להשתמש בחלקן, המצב הטוב האידאלי הוא כשהמורים אינם מקבלים את הסיפור של המאמר בשלמותו, אלא משנים אותו, מוסיפים עליו, מפתחים אותו ומתאימים את שיעורם לתפיסתם ולהבנתם שלהם את הפרק, וכמובן לדרכי עבודתם עם תלמידיהם.

כל החומרים המוצעים באתר, מבקשים לעודד ביקורת עליהם. אנו מזמינים את המורים לערוך, על-פי נטיית ליבם, שינויים והתאמות במידע הנמסר בקישורים המגוונים, ולעשות בהם שימוש מושכל. העיקר בעינינו הוא שכל מורה יצור שיעורים ומהלכים דידקטיים ופדגוגיים על פי תפיסתו את פרקי הלימוד והבנתו את צרכי תלמידיו.

עוד בנושא ממורה למורה

עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics