ממורה למורה

מאמרים, הרצאות וחומרי העשרה להוראה

קישורים המפנים למאמרים, הרצאות וחומרי העשרה מתחומי האמנות לסיוע למורים להכין את שיעוריהם.

ממורה למורה
6 בינו 2023
6 בינו 2023
6 בינו 2023
דניאל בגוב האריות, רובנס, 1616-1614, מוצג בגלריה הלאומית לאמנות בוושינגטון די. סי.