/ תוכנית בארי

ושמחת בחגיך – לכיתה ח'

שיעור לקראת סוכות על פי תוכנית הלימודים בתרבות יהודית ישראלית לכיתה ח' | כתבה: יעל גרוס רוזן

מבוא

בשנת לימודים זו מתחיל תהליך ההטמעה של התכנית החדשה בתרבות-יהודית-ישראלית. במסגרת זו הוציאה תכנית בארי ספר לימוד חדש מותאם לתכנית זו: שונים ומשנים את העולם.

הנושא השנתי בתוכנית הלימודים הוא תיקון עולם, כאשר המיקוד הוא במשנה ובהגות ציונית, ובהתאם למהלך הרב-שנתי כל שכבה מתמקדת במספר חגים וימי ציון מוגדרים.

מבין חגי תשרי – חג הסוכות הוא החג המרכזי אותו תלמד כיתה ח. הפרק בספר הלימוד מציע התייחסות לשני נושאים מרכזיים: מצוות השמחה, והאושפיזין. השיעור המוצע כאן נועד לאפשר למורים להתייחס לחג בעיתו, ואולי להקל על התמודדות ראשונה עם הטקסט המשנאי שילווה אותנו במהלך השנה.

השתלמויות בנושא התוכנית החדשה לכיתה ח' מוצעות באיזורים השונים, פנו אלינו או למנחי האיזור לגבי מידע בעניין זה.


שמחה

את השיעור מומלץ להתחיל מהמבוא לחג הסוכות, וממנו ניתן לחלץ את הסוגיות המרכזיות של החג. נדגיש את ייחודיות הציווי על השמחה.

  • את המבוא ניתן לסכם בצורת תעודת זהות לחג.
  • אפשר לבקש מהתלמידים להציע חידות על בסיס המבוא וכך לעבור על הפרטים.

שאלת פתיחה:

במהלך השנה נעסוק בנושא תיקון העולם: מה הקשר בין תיקון עולם לשמחה? בכדי לענות על השאלה ננסה לברר מה היא שמחה?

נפתח בבקשה מכל תלמיד לכתוב על פתק במשפט אחד מה גורם לו שמחה, ונשתף.

ניתן לבצע את משימת התמונות המשפחתיות (עמ' 149 בספר). בנוסף למשימה זו כדאי להיעזר בסרטון "מה עושה אותך מאושר"? (הסרטון באנגלית קלה, ללא תרגום. אם בכל זאת רוצים תרגום, ניתן להפעיל תרגום אוטומטי לעברית (הגדרות הסרטון -> כתוביות ->  תרגום אוטומטי -> עברית). זהו תרגום עילג אך יכול לסייע להבנת הנאמר.)

(קישור ישיר לסרטון: https://youtu.be/sJ8xZtxXLc8)

מתוך התשובות בכיתה (ו/או בסרטון) נבחין בין צחוק/התפרקות לבין שמחה. בין שמחה שקשורה לנתינה וקשר לבין היבטים שקשורים רק ביחיד.

ננסה להגדיר מה היא שמחה ע"פ התפיסות המקובלות היום, כפי שעלו.

נפתח את הספר בעמ' 150 ונכיר את שמחת בית השואבה. ננסה להבין מה היא "שמחה" ע"פ התיאורים במשנה (מעבר לשאלה כיצד מבטאים שמחה). ניתן להצביע על השותפות הקהילתית, הכרת הטוב, וגם השחרור הגופני.

בעמ' 152-153 מוצגות שתי עמדות שמגדירות שמחה. (שמחה מאוזנת – הרמב"ם <=> בשמחה תמיד – ר' נחמן). נבחן מה דומה ומה שונה בין ההגדרות של הרמב"ם לבין ההגדרה של ר' נחמן. (העמדה הבסיסית כמעט הפוכה אבל השמחה כביטוי של יחס לאחר קיימת אצל שניהם).

  • אפשר להציע ציר של שמחה שבקצה אחד שלו ר' נחמן ובשני הרמב"ם ולנסות לראות אילו עוד אפשרויות יש בספקטרום הזה? איפה נמקם את הגדרות השמחה שאספנו בבית ובסרטון?

בעמ' 156 מופיע מדרש אגדה על רבי ברוקא. את מדרש האגדה ניתן לקרוא עד לחלק שבו רבי ברוקא ניגש לשאול את שני האנשים במה הם זכו לעולם הבא. ולנסות לאסוף הצעות…מה יכולה להיות התשוה של האנשים?

ניתן להיעזר בסרטון בכתובת https://youtu.be/oHv6vTKD6lg (באנגלית).

  • לגבי דסי רבינוביץ והליצנות הרפואית (156-157) – ניתן לשאול לאיזו הגדרת שמחה הם יותר דומים? רמב"ם או רבי נחמן?

לסיכום נחזור לשאלת הפתיחה: מה הקשר בין שמחה לתיקון עולם?

נדגיש את האופטימיות, הקשר לאחר, הנתינה בבסיס השמחה כיסודות לשינוי / שיפור.

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics