/ מדרשיית הרטמן לבנות

האני מאמינה שלנו

מדרשיית הרטמן לבנות הינה תיכון "ניסויי" בתחום הפמיניזם הדתי, המיישמת חזון חינוכי מקורי, המשלב כבוד למסורת, אהבת תורה וחיבור לאלוקים, לימודי יהדות מעמיקים, אידיאולוגיה פמיניסטית וערכים מודרניים דמוקרטיים. סביבת הלימוד והאווירה במדרשייה מעניקות לתלמידות תחושה של שמחת לימוד, סקרנות וצמיחה ומעודדות התפתחות אישית מתמדת. אווירה זו מאפשרת לתלמידות להגיע למיצוי היכולות האינטלקטואליות, הרוחניות והפיזיות.

תכנית הלימודים במדרשייה מאתגרת ומעניינת, דורשת רמת הוראה ורמת למידה גבוהה ומשלבת הכנה להתבגרות משמעותית ולמצוינות אקדמית. הצוות החינוכי שוקד על הצמחת לומדות עצמאיות, בעלות תחומי עניין רחבים ומגוונים ועל הקניית מיומנויות חקר ולמידה. בתכנית הלימודים משולבות תכניות ייחודיות ומוגברות בלימודי יהדות – תנ"ך, תלמוד, הלכה ומחשבת ישראל ומוצעות לתלמידות מגמות מגוונות בתחומי דעת שונים: מגמות ריאליות – כימיה, פיזיקה, ביולוגיה ומחשבים ומגמות הומניות – היסטוריה, מדעי המדינה, ערבית ותיאטרון.

בנוסף ללימודי החובה והמגמות, חיי החברה והאווירה המיוחדת, עומדת המדרשייה על ארבע רגליים ייחודיות: לימודי בית מדרש, תפילת נשים בציבור, תכנית גוף-נפש-תודעה ותכנית מעורבות חברתית דתית פמיניסטית.

ארבע רגליים אלו יוצרות שפה בית ספרית, הבאה לידי ביטוי בכל העשייה החינוכית של המדרשייה – החל בתוכניות הלימודים, דרך הפעילות החברתית והערכית וההתייחסות למעגל השנה היהודי וכלה בשיח היום יומי. תלמידות בית הספר רוכשות מודעות, ידע, כלים לשינוי חברתי, ומתנסות בהובלה במרחבים ציבוריים – חברתיים, ריטואליים ואידיאולוגיים.

  1. לימודי בית מדרש – "כי הם חיינו ואורך ימינו":

בית המדרש הוא לב לבה של המדרשייה, ובו נלמדים מקצועות היהדות: תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל והלכה. הלימוד נעשה בקבוצות קטנות ובחברותות, בליווי צוות מורים ומורות מורחב ומעודד העמקה, יצירתיות וחשיבה עצמאית. בית המדרש מכַוון להצמחת 'תלמידות חכמות' בכל תחומי היהדות, ליצירת תחושת רצף בשרשרת הדורות והפרשנות ולמציאת הקול הייחודי והפנימי של כל אחת ואחת.

  1. תפילת נשים בציבור – "עורי עורי שיר דברי, כבוד ה' עלייך נגלה":

יום הלימודים במדרשייה נפתח בתפילה, ובימי שני וחמישי וכן בראשי חודשים מתקיימת תפילה חגיגית וקריאה בתורה לכלל המדרשייה. התלמידות שותפות מלאות, הן בהובלת התפילה והקריאה בתורה והן בלימוד ובחשיבה על התפילה בחייהן. אנו מבקשות לאפשר לבנות לקחת חלק פעיל ומרכזי בריטואלים דתיים ציבוריים.

  1. תכנית גוף-נפש-תודעה – "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך":

תכנית גוף-נפש-תודעה היא תכנית ייחודית שנועדה לליווי תהליכי ההתבגרות הגופנית, הרגשית והפסיכולוגית של הנערות. התכנית מעודדת זיקה בין גוף ונפש, עבודה על קבלת העצמי, בריאות ואימון גופני ונפשי, העצמה נשית ומודעות מגדרית.

  1. תכנית מעורבות חברתית דתית פמיניסטית – "תלמוד גדול, שמביא לידי מעשה":

תכנית מעורבות חברתית דתית פמיניסטית הינה תכנית שש שנתית המשלבת התנדבויות אישיות, יזמות חברתית שכבתית ופרויקטים בית ספריים. תלמידות המדרשייה נחשפות לאורך שנות הלימודים שלהן לאוכלוסיות השונות המרכיבות את החברה הישראלית, וכן לאתגרים ולפערים הסוציאליים העומדים בפניהן. מקורות יהודיים ופמיניסטים מהווים מצע ערכי לתוכנית זו ומשמשים בסיס לדיונים ולשאלות של צדק וצדקה, תיקון עולם ויחס לאחר. תכנית המעורבות החברתית מאפשרת לתלמידות להתנסות בהובלה, מנהיגות ויזמות בתחומים אלו.

רבות מתוכניות בית הספר הינן חדשניות וייחודיות למדרשייה. תוכניות לימוד אלו, יחד עם השיטות הפדגוגיות ודרכי ניהול בית הספר, מבטאות ערכים של למידה משותפת, דיאלוג ויצירתיות חינוכית. בכך הן משקפות עקרונות פמיניסטיים ומסורת יהודית בית מדרשית ופועלת ליצירת היכרות, הזדהות ותחושת מחויבות למקורות ההגות והמחשבה, למורשת דתית ולמסגרת הלכתית.

תחום המגדר מהווה מעטפת לליבת העשייה החינוכית שלנו ורבות מתוכניות הלימודים בבית הספר מהדהדות נושא זה. אנו מבקשות לחנך את התלמידות להיות מודעות למסרים חברתיים, תרבותיים ודתיים הרוחשים  סביבן ואף לגבש עמדה מול מסרים וציפיות אלו. אנו מחנכות את התלמידות לגבש זהויות והשקפות עולם חדשות אודות מעמד האישה וגופה בחברה וביהדות, במאה ה-21.

תלמידות המדרשייה מפנימות תחושת שוויון ערך וחוויית שלימות וביטחון בעצמן ובגופן, יחד עם רגישות אנושית לעולם שסביבן. באמצאות הקניית ערכים אלו, שואפת המדרשייה להעמיד דור של נשים החשות בנות בית ושחקניות פעילות בעולם היהודי, בעלות עמדה ודעה בשאלות של ידע וזהות. אנו מבקשות ליצור עבור התלמידות מציאות וחוויה של שוויון ערך כנשים וכבנות אדם. בכוחנו לתת מקום לקולן, לעודד אותן להתנסות בגיבוש עמדה והכרעה אידיאולוגית, לזמן להן התנסויות במגוון תחומים, לאפשר להן חוויות של הצלחה ולייחס שוויון ערך גם למעשיהן הדתיים.

עוד בנושא

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics