/ תוכנית בארי

"הרשות הדורשת" – תוכנית לימודים בתרבות ישראל ואזרחות

תוכנית בינתחומית לפיתוח מקצועי למורי מקצועות המורשת, אזרחות וחינוך חברתי

60 שעות

רקע

הרשות הדורשת היא תוכנית חינוכית חדשה מבית מכון הרטמן, שבמרכזה חיבור רעיוני ופדגוגי בין לימודי יהדות ללימודי אזרחות ולתוכנית החינוך החברתי, לשכבות ט' ו- י' בחינוך הממלכתי, שמטרתה לקדם את העיסוק במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולחזק את שני היסודות הללו, הן בזהות האישית של התלמידים כיהודים וכאזרחים ישראלים, והן בעשייה החינוכית של בית הספר.

ביסוד התוכנית נמצאת ההנחה שיהדות ודמוקרטיה הן שתי מערכות ערכים שיש ביניהן קשר של ניגוד והשלמה, וכי קיים צורך לעמוד על המורכבויות הנובעות מקשר זה, ולבסס את שני חלקי המשוואה של "יהודית" ו"דמוקרטית" באופן המחזק את ערכי הדמוקרטיה הליברלית מחד והיהדות הפלורליסטית מאידך.

המתודה היסודית של התוכנית היא בית מדרש המביא את המחלוקות ללימוד, ליבון וגיבוש רעיונות ערכיים ופרקטיקות חינוכיות. בית המדרש מהווה, בעת ובעונה אחת, הן את הביטוי הנעלה המסורתי של תרבות המחלוקת היהודית והן את ה"כנסת" הדמוקרטית.

התוכנית שואפת להכניס את הסוגיות הבוערות המעסיקות את החברה הישראלית לתוך כותלי בית הספר ולהזמין את הצוותים החינוכיים ואת התלמידות והתלמידים להיות "הרשות הדורשת" – שותפים פעילים בלמידה המקיימת הן את "מצוות" המעורבות האזרחית והן את ה"זכות לפרשנות" הנובעת מהיותם חלק מהקהילה הפרשנית היהודית-ישראלית.

התוכנית נבנתה בהתאמה לסילבוס תוכנית הלימודים החדשה באזרחות לחטיבות הביניים. ההשתלמות כוללת לימוד עם חוקרים וחוקרות מובילים ממכון הרטמן, הובלה פדגוגית של צוות תוכנית 'בארי', מפגש עם יוזמות ייחודיות בשדה החינוכי, למידת עמיתים וליווי אישי על ידי מנחות ומנחים מקצועיים מצוות 'בארי'.

מטרת התוכנית:

התוכנית שואפת להוביל שינוי עמוק ויסודי בגישה החינוכית ובלימודי היהדות והאזרחות במערכת החינוך הממלכתית, באופן שיחזק את הזהות האישית של התלמידים כיהודים ואזרחים ישראלים ויבסס תחושת שייכות ומחויבות עמוקה לחברה הישראלית ולעם היהודי. זאת מתוך הטמעת ערכים של יהדות פלורליסטית ותפיסת עולם ליברלית כיסודות זהותיים, חברתיים וחינוכיים במערכת החינוך הממלכתית ובקהילת בית הספר.

קהל יעד:

מורי ומורות אזרחות, מקצועות המורשת (תי"י, מחשבת ישראל, תושבע"פ), רכזים ורכזות מתחום החינוך החברתי-ערכי בבית הספר.

פרקי תוכן מרכזיים:

 • "יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד" – אתגרים רעיוניים וערכיים של המפגש בין יהדות ודמוקרטיה
 • "אלו ואלו" – על תרבות המחלוקת ולמידה בית מדרשית
 • "בין האישי לפוליטי" – זהות אזרחית ואוריינות פוליטית
 • "מתלמוד למעשה" – אקטיביזם והובלת שינוי בחברה הישראלית
 • "עקרון המציאות" – למידה מתוך סוגיות אקטואליות
 • "עירוב תחומין" – למידה בינתחומית כמפתח לעיסוק בשאלות גדולות

מבנה התוכנית והיקפה:

 • התוכנית תתקיים בבאר שבע, ירושלים, תל אביב וחיפה.
  ראו את התאריכים של כל קבוצה בהמשך.
 • התוכנית בהיקף של 60 שעות ומוכרת לגמול השתלמות, על פי הפירוט:
  • 8 מפגשים פנים אל פנים (32 שעות)
  • 2 מפגשים סינכרוניים (8 שעות)
  • 2 מפגשים אסינכרוניים (8 שעות)
  • 2 כנסים במכון הרטמן בחופשת חנוכה ובחופשת פסח (12 שעות)

לוח מפגשים:
לחצו כאן לרשימת מפגשים, נושאים ומרצים

מבנה המפגשים:

 • נכון לעכשיו – פתיח אקטואלי אישי 15 דק'
 • השאלה הגדולה – הרצאה מרכזית 45 דק'
 • בית המדרש – לימוד בינתחומי סביב השאלה הגדולה ולאור עקרונות התוכנית 60 דק'
 • ופניהם איש אל אחיו – שיח עמיתים / סדנה על דרכים בפדגוגיה בינתחומית 45 דק'
 • עמוד והתבונן – רפלקציה מסכמת 15 דק'

מטלת סיום:
המשתתפים יתכננו ויכתבו יחידת הוראה שתתבסס על התכנים והעקרונות המנחים של התוכנית, ותשמש אותם בהוראה בבית הספר.

*ייתכנו שינויים קלים והתאמות בהתאם למרחב הגיאוגרפי והרכב הקבוצה.

תאריכי מפגשים:
☜ באר שבע ומרחב נגב – ימי רביעי – לחצו כאן
☜ מחוז ירושלים – ימי רביעי – לחצו כאן
☜ מחוז חיפה – ימי שלישי – לחצו כאן
☜ מחוז תל אביב – ימי שני – לחצו כאן


יצירת קשר ופרטים:

✉ [email protected]
☎ יוחאי שרון, 054-7343438

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics