/ מדרשיית הרטמן לבנות

עבודת גמר

Photo by Susan Yin on Unsplash
Photo by Susan Yin on Unsplash

עבודת גמר היא עבודת חקר עצמאית, המזכה את התלמידה ב-5 יחידות לימוד.

עבודת גמר מפתחת עצמאות, אחריות ויוזמה בלמידה. היא מעשירה את התלמידה העוסקת בה ומרחיבה את אופקיה.

העבודה נכתבת בתחום שאינו נלמד בביה"ס, או בתחום הדעת של המגמה שאותה לומדת התלמידה, והיא נכתבת בנוסף למבחן הבגרות בן 5 יחידות באותו מקצוע. זו הזדמנות נפלאה להרחיב את הידע בתחום שמעניין את התלמידה אך לא נכלל בתוכנית הלימודים הרגילה.

תחילת העבודה אפשרית כבר מכיתה י' או י"א, אז מוגשת הצעת חקר לאישור משרד החינוך, וסיומה עד אמצע כיתה י"ב כאשר העבודה מוגשת להערכה חיצונית. לכל אורך הדרך, העבודה מלווה על-ידי רכזת עבודות הגמר ועל ידי מנחה אקדמי.

פרטים נוספים אפשר לקבל באתר:
www.education.gov.il/avodot-gemer

ואצל רכזת עבודות גמר במדרשייה – רקפת ענזי [email protected]

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics