/ מדרשיית הרטמן לבנות

מגמת פיזיקה

Photo by Nicolas Thomas on Unsplash
Photo by Nicolas Thomas on Unsplash

לימודי הפיזיקה מאפשרים לעמוד על החוקיות בעולם הסובב אותנו ולהסביר את תופעות הטבע הקשורות לעולם החומר. תוכנית הלימודים בבית הספר מציגה בפני התלמידות תמונה מדעית, שהיא תרבות בפני עצמה, על כל היבטיה.

בנוסף לרכישת ידע ומיומנויות בתחום, תוכנית הלימודים מעודדת הרחבת הדעת והצטיינות (למשל, ביצוע פרויקטים). לימודים אלו הם נכס לכל תלמידה שתרצה להמשיך בלימודים אקדמיים, גם אם אין המדובר במדעים או בטכנולוגיה.

המטרות ונושאים הנלמדים:

מטרות הלימוד והנושאים מחולקים לשלושה תחומים:

1. ידע תוכני – הכרה והבנה של מושגים, עקרונות, תופעות ורעיונות מרכזיים של הפיזיקה בנושאי היסוד: מכניקה, אלקטרומגנטיות וקרינה וחומר. פיתוח יכולת ניתוח, ויישום העקרונות והקשרים בין הנושאים מתוך עניין והתלהבות של התלמידות.

2. פיתוח כשרים ורכישת מיומנויות – בלמידה, בחשיבה פיזיקלית, בחקר  ובמעבדה. יישום הכשרים והמיומנויות בתהליכי ארגון מידע, בניתוח ההיבטים הכמותיים של הפיזיקה, תוך שימוש בטכנולוגית מחשבים.

3. מהות המדע – הבנת מהות המדע, גם בהיבטים ההיסטוריים והפילוסופיים, ודרכי יצירת הידע הפיזיקלי ושיטות החקר המדעי,
כולל הכרות עם מגבלות המדע וקשריו עם הטכנולוגיה והחברה.

פריסת בגרויות:
כיתות י'-יב'
-30% הערכה חלופית
כיתה יא' – בחינה עיונית במכניקה
כיתה יב' – בחינה עיונית  בחשמל ומגנטיות ובחינה מעשית במעבדה – 70%

הכישורים הנדרשים:
סקרנות ועניין
נכונות להשקעה ולמידה תיאורטית
מתמטיקה מוגבר (4-5 יח"ל)

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics