הרמב"ם

הלכה ופילוסופיה

תקציר

בספר שלפנינו מציג פרופ' דוד הרטמן, מחשובי ההוגים היהודים כיום, את עולמו הרוחני המורכב של הרמב"ם. עולם זה שרוי במתח שבין המחויבות להלכה ולמסורת היהודית לבין תביעת האוניברסאליות העולה מן הפילוסופיה הן בתחום העיוני והן בתחום המוסרי. שלא כבעלי העמדות ההופכות מתח זה לקונפליקט שאין לו פתרון המחייב את היהודי לבחור באחד הקטבים, פרופ' הרטמן מראה כיצד הפך הרמב"ם מתח זה לכוח המפרה את החיים הדתיים והקהילתיים וכן את מחשבתו של היחיד החבר בקהילה שכזאת. אף על פי שהגותו של הרב"ם היא שעומדת במרכזו של הספר, המחבר מזמין את הקורא להשתתף במסע רוחני שנוסף על ערכו ההיסטורי הוא אף נוגע לחייהם של יהודים במציאות של ימנו. גם לאחר יותר משלושה עשורים מאז פרסומו הראשון של הספר הזה עדיין יש בו כדי לשמש מדריך רגיש להעמקת ההיכרות עם הגותו החד-פעמית של הרמב"ם ומורה לנבוכים של היום.