מחויבות יהודית בעולם המודרני

הרב חיים הירשנזון ויחסו אל המודרנה

האם מדינה יהודית ודמוקרטית היא מן האפשר? האם ניתן לקיים חיים יהודיים מלאים בעולם מודרני? היכול יהודי להזדהות עם ערכי התרבות המערבית ועם ערכי מסורת אבותיו? ומה יהיה צביונה של מדינה יהודית המבקשת מצע משותף לכל גווני היהדות שבתוכה? שאלות אלה ואחרות מהוות אתגר מתמיד לעולמו הרוחני והתרבותי של היהודי המודרני שחש כי חסרה הגות יהודית אמיתית אשר תענה לאתגרי המודרנה.