/ תוכנית בארי

מסע בארון הספרים – קהילת מורי מחשבת ישראל

קהילת מורי מחשבת ישראל - קהילת מורים מעמיקה

דקה קלה על קהילה
והפעם על קהילת המורים הארצית למחשבת ישראל, בהובלת מפמ"ר מחשבת ישראל טליה אפיק-גרוסמן ומדריכי המקצוע ד"ר אודי גבעון וד"ר עמית אלון.


לפני ארבע שנים הצטרפה להשתלמויות המורים למחשבת ישראל במשרד החינוך השתלמות חדשה – השתלמות שמטרתה הייתה ליצור קהילת מורים מעמיקה. הקהילה לא עסקה בתכני חומר הלימוד ולא בדרכי הוראה, אלא בסוגיות חינוכיות מהותיות המאפיינות את לימודי המקצוע, בהיכרות עם היבטים שונים של מחשבת ישראל שאינם בחומרי הלימוד ועוד.

בשנת תשפ"ג התקיימה הקהילה בשיתוף תכנית בארי של מכון שלום הרטמן. הנושא שנבחר כנושא שנתי לקהילה הוא ציר הזמן של ארון הספרים היהודי.

הנושא של ציר הזמן מזמן העמקה ונקודת מבט היסטורית על ארון הספרים, ובו בזמן מעלה סוגיות פדגוגיות על אודות חשיבות ציר הזמן לתלמידים והאופן בו ניתן ללמד אותם את הקשר שבין ההיסטוריה היהודית והכללית ובין ארון הספרים היהודי.

בכל אחד ממפגשי הקהילה התארח מרצה שפתח בסקירה היסטורית של תקופה מסוימת בציר הזמן והתמקד בסוגיה ספציפית המשקפת מתחים והתפתחות רעיונית בתקופה.

עם מי נפגשנו? עם ד"ר רוני מגידוב על מבוא לתנ"ך, עם אבי יפרח על מערכות יחסים בעולם הבית מדרשי. עם פרופ' ישי רוזן-צבי על טקסטים משוחחים, הנצרות הקדומה והיהדות, ועם ד"ר עמרי שאשא על פילוסופיה, קבלה וגוף בימי הביניים. עם אסף קרסיק למדנו על חסידים ומתנגדים, עם ד"ר עמית אלון על הזרם האנרכיסטי והשפעתו על ההגות היהודית במאה העשרים, ועם פרופ' חזקי שוהם על זרמים בספרות היהודית בהווה.

בנוסף התקיימו גם שתי סדנאות פדגוגיות שעסקו בהוראת ציר הזמן בשיעורי מחשבת ישראל. את הראשונה הנחה ד"ר אודי גבעון ואת השנייה אריאל אביב.

במסגרת המפגש האחרון של הקהילה יתקיים סיור לימודי לצפת ולהר מירון. הסיור יתמקד במקום הפיזי בהווה, ובנקודות שונות בציר הזמן שנקשרו להרי הגליל העליון. הסיור יכלול לימוד בטבע בהר מירון, משחק לימודי בסמטאות צפת בנושא קבלת צפת וסיור בצפת של ימי הביניים עם ד"ר עמיחי שוורץ.

מסע בארון הספרים היהודי – סיור לימודי לצפת ולהר מירון

ביום רביעי נצא מארון הספרים היהודי למסע ממשי בהרי הגליל, למקומות בהם נכתבו כמה מספרי המופת שבארון. ניגע בתחופת חז"ל ונתמקד בצפת של ימי הביניים ושל ראשית העת החדשה. נערוך טיול ולימוד קצר בטבע, נחפש את המטמון בסמטאות צפת, נסייר בצפת של ימי הביניים וגם בזו של ההווה.

(מתוך ההזמנה לסיור)

תגובות משתתפי הקהילה להרצאות היו משמעותיות. ניכר היה שהלימוד הוסיף ידע חשוב למורים כאנשים סקרנים ולמדנים ובו בזמן עלו סוגיות חינוכיות שקשרו את הלימוד לנעשה בכיתה, מה שהפך את הלימוד לרלוונטי ומעשי.

תודה רבה לשותפים מתוכנית בארי ולכל אחד מהמרצים.

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics