/ תוכנית בארי

ספרים יהודיים-ישראלים?

שיעור פתיחה - הגדרת המקצוע תרבות יהודית-ישראלית תוך שימוש בספרים שונים | כתבה: סימונה סוסמן, חט"ב גוונים קדימה- צורן

פתיחה

היום ובמהלך השיעורים שלנו בתקופה הקרובה נלך ונגדיר עבור עצמנו את המקצוע. נכתוב על הלוח: "תרבות יהודית-ישראלית".

על המורה להביא לשיעור יותר מעשרה ספרים שונים. הכוונה ליצור אוסף של ספרים שחלקם יהיה באופן מובהק קשור לתחום של תרבות יהודית ישראלית (סידור תפילה, משנה…), חלקם לא יראו במבט ראשון כקשורים לתחום אך ניתן לקשור אותם (הנסיך הקטן, אפלטון, שירי לאה גולדברג, ספר אומנות…) וחלקם לא קשורים כלל (ספר פיזיקה, ספר ביולוגיה, ספר גיאולוגיה גם אם היא של א"י).

רשימה חלקית אפשרית: תנ"ך, סידור תפילה, משנה, תלמוד, ספר ילדים של סופר ישראלי כמו דוד גרוסמן/מאיר שליו, ספר אומנות של אומן יהודי כמו שאגאל, גוטמן, ראובן וכו', רומן ספרותי, מילון, הנסיך הקטן, ספר פילוסופיה, ספר שירה, ספר על/של ממנהיגי הציונות, מדינאי/פוליטיקאי ישראלי, ועוד ועוד…

מהלך הפעילות:

נחלק את הכיתה לרביעיות.
הגדרת המשימה: כל רביעייה צריכה למיין את הספרים שקיבלה ולמלא על כל ספר פרטים בטבלה – איזה ספר מתאים להילמד במסגרת המקצוע תרבות ישראלית יהודית ואיזה לא?

דוגמה לטבלת מיון:

מה זה "תרבות יהודית ישראלית" ?!?
חברי הקבוצה : ___________________________
שם הספר
סוג הספר
האם הוא קשור לדעתכם למקצוע תרבות יהודית -ישראלית?
נימוק
(עלילתי, ספר שירה, אומנות, מדע, הגות ומחשבה…)
כן / לא

כל רביעייה תקבל כ- 2 ספרים ולאחר שתסיים "למיין" אותם תעביר הלאה את 2 הספרים ותחליף עם רביעייה אחרת ותמיין לפחות עוד 4 ספרים. סך הכל רצוי שכל רביעייה תמיין כ- 6 ספרים.

במליאה

משוחחים ומנסים להגיע למסקנה אודות המקצוע תרבות יהודית ישראלית: אילו ספרים לדעתכם נכללים בתחום הדעת ואילו לא? מה נימוקים? (לסכם על הלוח)

תוך כדי דיון מגדירים על הלוח את תחום הדעת – מה זה תרבות ישראלית יהודית. במה היא עוסקת? (שהתלמידים יכתבו את הגדרה המתגבשת במחברות)

מה נכון להכניס לתחום הזה מעבר לספרים כדי לענות על ההגדרה "תרבות"?

נציע הגדרה:

תרבות יהודית ישראלית: עיסוק ולימוד של היצירה היהודית לדורותיה עם הערכים היסודיים המגולמים בה ועם ביטויים חווייתיים ומעשיים של ערכים אלה.

 

הרחבה של ההגדרה (למורה): יצירה יהודית לדורותיה – יצירות טקטסטואליות מעולמות התוכן הדתיים (מ-2,700 שנה של קיום יהודי), יצירה טקסטואלית מעולמות תוכן חילוניים (ב-300 שנה האחרונות), יצירה יהודית מרחבי העולם (3,000 שנה) ויצירה מישראל ומעולם התוכן הציוני (150 שנה אחרונות).

ערכים יסודיים: כל ערך העולה מתוך היצירה היהודית לדורותיה, למשל: שיווין, אמונה, כיבוד הורים וכבוד למסורת, שיתוף, חירות, כבוד האדם , לימוד וכו'.

הלימוד על אודות ערכים נועד לעורר שיח על הערכים. לא לקבל אותם כפי שהם, אלא לבחון מה היו הערכים שעומדים בבסיס טקסט כזה או אחר ומה ייחסנו אל ערכים אלו כיום.

ביטויים חווייתים ומעשיים: חגים, מועדים, מנהגים, פולקלור, מוזיקה, אומנות, קולנוע וכו', המבטאים ערכים אלו או מתכתבים עם הטקסטים. כמו כן – מצוות, הלכות, תפילות, אידיאולוגיות, משנה מדינית, ציונות  ועוד… כל אלו נלמדים כאופן ביטוי לערכים ולרעיונות שהתרבות היהודית לגווניה נושאת.

לאור הגדרה זו – גם טקסטים שלא חוברו על ידי יהודים עשויים להיכלל בתוכנית הלימוד אם הם נוגעים לערכים שהיצירה היהודית לתקופותיה עוסקת בה. לכן יהיו לנו בספר הלימוד למשל טקסטים של מרטין לותר קינג או ציטטה מהנסיך הקטן.

  • האם כל יצירה טקסטואלית של מחבר יהודי נכללת?
  • האם מחקריו בפיזיקה של איינשטיין או של פרויד בפסיכואנליזה נכללים?

אפשר להשתמש בראיון עם הזמר דרייק (סרטון באנגלית, 1:29 ד') על יהדותו כדי להרחיב את הדיון. האם ריאיון כזה הוא טקסט מתאים במסגרת המקצוע? אם הראיון מתאים לדעתכם, האם גם השירים של דרייק רלבנטיים?

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics