הגשת מועמדות לתוכנית משכילות
תשפ"ב—תשפ"ג (2021—2022)

תוכנית משכילות מיועדת לנשים אקדמאיות מצטיינות העוסקות במדעי היהדות ובזהות יהודית וישראלית, ומהווה חממה להתפתחות מחקרית ואינטלקטואלית במכון הרטמן ובמסגרות אקדמיות.

התוכנית מעניקה סביבה תומכת מבחינה לימודית ומחקרית לקבוצה נבחרת של נשים אקדמאיות, המצויות בשלב כתיבת עבודת הדוקטורט שלהן לאחר אישור הצעת המחקר. התוכנית מסייעת לעמיתות להשלים את עבודת המחקר, לפתח קריירה מחקרית משגשת ולהשתלב בקהילת החוקרות והחוקרים של מכון הרטמן.

מועד האחרון להגשה הוא:
יום שישי יח' אייר תשפ"א | 30.4.2021