על דרך האמת

הרמב"ן ויצירתה של מסורת

תקציר

רבי משה בן נחמן היה גדול בעלי ההלכה של המאה השלוש-עשרה ומפרשני המקרא היצירתיים והמעמיקים שקמו לעולם היהודי.

מעבר להישגיו הכבירים בתחומים אלה, הרמב"ן היה מהמקובלים הגדולים של ימי הביניים, ובין השיטין של פירושו לתורה ושאר כתביו פיזר הרמב"ן רמזים קבליים שהכתירם בתואר "על דרך האמת".

הבנת תפישת ההלכה של הרמב"ן, בירור אופיו של תחום הסוד במחשבתו, והדחף הדתי הבסיסי המקיים אותו אל מול המרכיב ההלכתי והגלוי של יצירתו מתבררים בפרקיו השונים של ספר זה..

פרופסור משה הלברטל מלמד מחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושליםם, והוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן. בין ספריו הקודמים בעברית: "מהפכות פרשניות בהתהוותן" (מאגנס, תשנז); "בין תורה לחכמה " (מאגנס, תשס"א).