/ תוכנית בארי

עת לשמוט ולתקן

מה בין שמיטה, תיקון עולם ומודעות סביבתית? שיעור שמיני בסדרת השיעורים לשנת השמיטה | כתבה: יעל ליפשיץ

עת לשמוט ולתקן

מבוא

בשיעור זה נכיר את המושג "תיקון עולם",ואת הזיקה בינו ובין הרעיונות הגלומים בשמיטה, ומהווים בסיס מצוין להיכרות עם שאלת יחסינו לסביבה ושימורה.

תיקון עולם הוא מושג יהודי עתיק שהשתנה והתגוון במהלך הדורות. בימינו רעיון תיקון עולם מציין את תפקידה של היהדות בהובלת שינוי בתחומים רבים (כמו צדק חברתי, אקולוגיה, מידות אישיות).

אחת המשמעויות הרלוונטיות של תיקון עולם מתבטאת בהובלת תהליכים לשמירה על הסביבה. התיעוש המואץ, הצריכה המוגברת של חברת השפע שאנו חיים בה – מכלים את משאבי העולם ומציבים לנו אתגר עצום ביחס לסביבה ולדורות הבאים. מה נשאיר אחרינו? כיצד לא נכלה את המשאבים המוגבלים של העולם? וכיצד נדע לאזן בין הצרכים החומריים שלנו לבין שימורו של העולם והסביבה גם לדורות הבאים? זהו האתגר המרכזי היום, העומד ביסוד הערך של "תיקון עולם" ("עולם" במובן של סביבה).

תיקון עולם פרץ את גבולות המסורת היהודית, וכיום הוא רעיון אוניברסלי, אך ניתן למצוא את מקורותיו במצוות השמיטה המופיעה במסורת היהודית (שמות כג, י–יא; ויקרא כה, א–ז).

רעיון השמיטה, המצווה על האדם להרפות אחת לשבע שנים מעיבוד האדמה ולהבין כי הוא אינו בעל הבית על משאבי הטבע בעולם, עשוי להוות מקור השראה לפעולות שתכליתן לגרום לאיזון אקולוגי ולדאוג למשאבי הסביבה. השמיטה מאפשרת יחס של כבוד אל משאבי הקרקע, אותם אנו מנצלים לאורך שנים, היא קוראת לריסון ואיפוק בכל הנוגע ליחסינו ותפקודנו כלפי הקרקע, היא מתייחסת לעניים ולחלשים בחברה באופן שווה, ובאותה מידה מאפשרת יחס כזה גם כלפי בעלי החיים.

נראה כי אם נצליח להבין, להפנים ולהתאים את הרעיונות הגלומים במצוות השמיטה, נוכל למצוא מענה רלוונטי לצורך ההכרחי שלנו לפעול לתיקונו של עולם.

ברעיונות אלה עוסק השיעור שלפניכם. תחילה נאפשר לתלמידים להתוודע לקלקול ולהרס הסביבתיים, באמצעות נאום מרגש של ילדה צעירה, ובה במידה להתוודע להכרח הקולקטיבי לתקן. בהמשך נאיר שתי משמעויות שונות של תיקון, וננסה להבחין בין מצבים שבהם ראוי להתערב במעשי הבריאה, לבין מצבים בהם לא נכון להתערב. בשלב הבא נבהיר את המושג 'תיקון עולם' (היהודי) בהקשרו החברתי-הסביבתי, וננסה להבהיר מדוע רעיון השמיטה מהווה בסיס מצוין לרעיונות אקולוגיים-סביבתיים, שתכליתם עידוד תיקון עולם. ולסיום, נעודד ביטוי מעשי של רעיונות סביבתיים ברוח השמיטה.

פעילות פתיחה – נדרש תיקון ההרס

צפו בנאומה המרשים של סוורן סוזוקי, ילדה בת 12, בוועידת "פסגת כדור הארץ"  של האו"ם בברזיל ב 1992, (ניתן לקרוא את הנאום במקום לצפות בו).

11

 1. סוורן סוזוקי פונה אל המבוגרים המאזינים לה ומבקשת: "אם אינכם יודעים איך לתקן, אז בבקשה, תפסיקו להרוס".
  תארו את ההרס/הקלקול הגלום במעשי בני האדם שסוורן סוזוקי מתארת. חלקו את תיאורה ביחס לבעלי החיים, למשאבי הטבע, לצריכה וליחס כלפי האחר.
 2. לפניכם תשעה משפטים המתארים את יחסו של האדם אל הטבע. בחרו במשפט המבטא, לדעתכם, את יחסו של האדם כלפי סביבתו, כפי שמשתקף בנאומה של סוורן סוזוקי. נמקו את בחירתכם.
  • האדם הוא מרכז היקום, עליו לנצל את הטבע לצרכיו.
  • וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ, וְכִבְשֻׁהָ (בראשית א, כח).
  • האדם מתייחס אל משאבי כדור הארץ כאילו יש לו כוחות בלתי מוגבלים.
  • בני אדם ממיטים אסון על עצמם בשל האופן שבו הם מתייחסים לאוצרות הטבע שסביבם.
  • בראש ובראשונה נדרשת צניעות, האדם אינו שליט היקום, הוא אינו אלא אורח.
  • אין העולם אלא ביתו רחב הידיים של האדם.
  • הדורות הבאים עתידים לרשת עולם פגום וחסר, בשל חוסר אחריות וניצול משאבי הטבע של הדור הנוכחי.
  • נדרשת הבנה כי כל המערכות האקולוגיות תלויות זו בזו, ובתוכן גם חיי בני האדם על פני כדור הארץ.
  • "כולנו חולקים את אותו האוויר, אותם המים ואותה האדמה – גבולות וממשלות לעולם לא יוכלו לשנות עובדה זו (סוורן סוזוקי).
 3. מצאו כותרת מתאימה, או נסחו כותרת משלכם, המתארת את היחס הראוי, שלדעתכם יש לאמץ, על מנת  לתקן את העולם, כלומר לשמור על הסביבה הפיזית ומשאבי הטבע ולאזן בינם ובין צרכי האדם. נמקו את בחירתכם.
 4. בדבריה של סוורן סוזוקי ניתן למצוא התייחסות לגישה אקולוגית-סביבתית ולגישה חברתית, מהו הקשר בין שתי גישות/תפיסות אלה?

כ


דף הלימוד – עת לשמוט ולתקן
לחצו כאן לדף הלימוד


משימת סיכום: תיקון עולם מתחיל בצעד קטן

בשנים תשע"ה ותשפ"א יחולו שנות שמיטה. יש בשנה זו הזדמנות של ממש המאפשרת לנו לרתום את רעיון השמיטה לטובת עשייה סביבתית המקדמת תיקון עולם.

א. התמקדו בערך אחד הנובע מרעיון השמיטה, וחשבו כיצד ניתן לממשו באופן מעשי.

לדוגמה:

 • קמפיין פרסומי קליט הנושא רעיונות לשמירת הסביבה הקרובה והרחוקה. התייחסו לתוכן ולעיצוב הסלוגנים.
 • מחזור אשפה בבית הספר ועיצוב קומפוסט שאליו תושלך הפסולת האורגנית.
 • גיוס תלמידי בית הספר לניקיון שמורת טבע הקרובה למגוריכם ולהתקנת פחים המאפשרים הפרדת פסולת.
 • העברת פעילות בכיתות הקוראת להגברת מודעות לשמירת הסביבה ולאיזון אקולוגי בקרב תלמידי בית הספר.
 • עיצוב יום סביבתי – יום מנוחה לטבע, חשבו על "מצוות עשה" [דברים שצריך לעשות ביום זה ו"מצוות לא תעשה" [דברים שאסור לעשות ביום זה].
 • פרויקטים קהילתיים סביב מועדים קבועים שבהם יואר בכל פעם נושא אחר מתחום האקולוגיה/שמירת הסביבה.

ב. הכינו 'דף פרויקט' לרעיון הנבחר ובו התייחסו לשם הפרויקט הנבחר, לערכים העומדים בבסיס הרעיון, לשלושה-ארבעה שלבים שיניעו את מימושו ולמסגרת תקציבית.

הסרטון הבא, שאותו הכינה תלמידת כיתה ז, עשוי לתת לכם רעיונות פעולה אפשריים.

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics